Hanke
Kehittämishanke - 28545

Potatiskompetenscenter

Ab Kristinestads näringslivscentral-Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy

31.10.2016 - 12.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Det behövs ett starkare kluster kring potatisodlingen på området, dessutom måste det skapas ett ännu starkare nätverk med de nationella och internationella aktörerna som bedriver både forskning och utveckling inom potatisodlarsektorn. Viktigt är att det finns påverkningsmöjligheter för att styra forskningen och rådgivningen i en riktning som gynnar det spirande klustret. Också förutsättningar för att på ett effektivare sätt dra nytta av den spetskompetens som finns både i Finland och utomlands, bör skapas möjligheter för odlarna att reagera proaktivt på utvecklingen inom branschen

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

28545

Aloituspäivämäärä

31.10.2016

Loppumispäivämäärä

12.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt