Hanke
Kehittämishanke - 154962

Varmuutta ja varautumista pohjoisen rehuntuotantoon muuttuvassa ilmastossa

Luonnonvarakeskus

31.12.2020 - 24.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Rehuvara-hankkeen ydintavoitteena on edistää Pohjois-Pohjanmaan nautakarjatilojen rehuntuotantoa tuottamalla tietoa nurmen uudistamisen turvaamisesta ja rehukasvivalikoiman monipuolistamisen mahdollisuuksista muuttuvassa ilmastossa. Tavoitteena on tuottaa tietoa rehuntuotantoon liittyvistä keinoista, jotka auttavat ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja tuotannon ympäristövaikutusten pienentämisessä. Hankkeessa keskitytään erityisesti nurmen uudistamisen tehostamiseen kokoviljasäilörehua hyödyntämällä ja yksivuotisten palkokasvien viljelyn edistämiseen. Lisäksi tuotetaan tietoa uusista, potentiaalisista rehukasveista. Hanke edistää Pohjois-Pohjanmaan nautatilojen ympäristötehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Hankkeen toiminta jakaantuu neljään työpakettiin, jotka ovat: 1) Palkoviljaseokset nurmen uudistuksessa ja kokoviljasäilörehun raaka-aineena, 2) Uusien rehukasvien mahdollisuudet, 3) Yksivuotisten säilörehujen optimoitu hyödyntäminen käytännön viljelyssä ja 4) Tiedotus. Hankealueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta, ja hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat kaikki hankealueen nautakarjatilat. Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2021 – 31.12.2023.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

154962

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

24.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt