Nyhet
11.03.2023

Nya fördelar med den gemensamma nätverksplattformen

På Landsbygdsnätverkets och AgriHubis nätverksplattform införs hela tiden nya funktioner som vi hoppas ökar användarnas tillfredsställelse och användningen av plattformen.

Projektkort som en liten webbplats

– Projektregistret kommer att innehålla jordbruksfondens alla utvecklingsprojekt och en stor del av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens projekt. Varje projekt har ett eget projektkort som man kan använda som en liten webbplats för projektet – där kan man uppdatera projektets aktuella uppgifter eller lägga till projektets slutrapport, berättar nätverkskoordinator Tuomas Metsäniemi.

– Vi hoppas att så många som möjligt tar projektkorten i bruk. Vi har redan nu varit mycket nöjda med hur mycket projektregistret används. Till registret kommer man även från överraskande webbsidor och också med Google-sökning när människor söker efter information om någonting.

Målet är att alla projektledare tar projektkort i bruk och projektinformationen således blir betydligt lättare att hitta.

Profilen i ordning – lista dina intressen

När du loggar in, meddelar nätverksplattformen vad som har hänt med dina intressen och hjälper dig att hitta evenemang och innehåll som är viktiga för dig. Därför är det viktigt att ha profilen i ordning så att du får aviseringar om just de teman du är intresserad av.

I fortsättningen får du ett sammandrag av dem till e-posten en gång i veckan. Sammandraget hamnar lätt i skräppostmappen beroende på e-postprogrammet, så kolla din skräppost under de närmaste veckorna och markera meddelanden från nätverket som tillåtna.

Evenemangskalendern är nätverksplattformens populäraste verktyg, och därför får du förmodligen flest meddelanden om evenemang. Meddelanden skickas alltså på basis av vilka teman du har listat i din profil. 

När du väljer till exempel jordbruk som tema när du skapar ett evenemang, får användare som listat jordbruk i sina intressen en avisering om evenemanget. Detsamma gäller även andra innehållstyper som evenemang, nyheter och bloggar.

Fortsättning i en diskussionsgrupp?

Plattformen har redan ett stort antal diskussionsgrupper där diskussionen kunde vara livligare. En fördel med gruppen är till exempel att man på en gång kan vända sig till experter eller sakkunniga inom samma ämne och fråga dem alla i gruppen utan att behöva skicka ett e-postmeddelande till alla.

I webbinariernas förlovade land kan man fortsätta diskussion efter webbinariet i en diskussionsgrupp.

  • Ta i bruk nätverksplattformens funktioner som utvecklas kontinuerligt
  • Tipsa om dina förbättringsförslag i gruppen för respons och utvecklingsidéer.
  • Vi är redan över tusen registrerade på nätverksplattformen, det vill säga farten ökar!