Nyhet
27.02.2024

Ansökan om ett agroekologiskt partnerskap börjar – reservera förhandswebinarierna i din kalender

Ett nytt EU-finansieringsprogram för agroekologi startar och kommer att stödjas av informationssessioner på engelska.

Under de kommande sju åren kommer Agroecological Partnership att lansera flera ansökningsomgångar för finansiering. Den första utlysningen handlar om att ”Fosterin agroecology at farm and landscape level”. I Finland är det jord- och skogsbruksministeriet (JSM) som är finansieringspartner. Deadline för preliminära projekt är den 26 april 2024 kl. 14.00 CEST (15.00 finsk tid). För projekt som når den andra fasen är deadline för den faktiska ansökan den 19 september 2024 kl. 14.00 CEST. För ytterligare information om hur du ansöker, besök webbplatsen.

Ett webbinarium för sökande kommer att hållas tisdagen den 5 mars 2024 kl. 10.00-13.00 CEST. Registreringsanvisningar finns tillgängliga via länken ovan. Presentationerna kommer att finnas tillgängliga för visning vid ett senare tillfälle.

Dessutom kommer kommissionens jordbruksavdelning DG-Agri den 28 februari att anordna ett lanseringsevenemang för det agroekologiska partnerskapet, som man kan hitta information om via denna länk: https://agriculture.ec.europa.eu/events/launch-event-european-partnerships-agroecology-and-animal-health-and-welfare-2024-02-28_en. Länken till fjärrövervakningen kommer att finnas på denna sida: https://webcast.ec.europa.eu/launch-event-of-the-european-partnerships-on-agroecology-and-on-animal-health-and-welfare.