Nyhet
26.02.2024

Aktörer inom livsmedelskedjan i Satakunta och Egentliga Finland bildade nätverk under en projektträff

Aktörer inom livsmedelskedjan i Satakunta och Egentliga Finland bildade nätverk under en projektträff

NTM-centralerna i Satakunta och Egentliga Finland ordnade den 15 februari 2024 en projektträff för livsmedelskedjan på Teams. Under evenemanget önskade man att samarbetet skulle intensifieras även i fortsättningen, så nu har man skapat en egen diskussionsgrupp för livsmedelskedjans projektaktörer på plattformen maaseutuverkosto.fi.

Under Egentliga Finlands och Satakuntas gemensamma projektträff för livsmedelskedjan presenterades sammanlagt 11 matrelaterade projekt. Aktörerna som var med och nätverkade gav positiv respons på träffen och önskade att fler träffar skulle ordnas även i fortsättningen.

– Projektaktörerna hittade beröringspunkter mellan sina verksamheter och hittade idéer för framtida samarbeten, berättar Johanna Mattila, utvecklingschef vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Sydvästra Finlands betydande ställning i Finlands livsmedelsproduktion och -förädling syns också i regionens projektspektrum.

– Ett projekt för att utveckla sparrisodlingen för Hiililounas-projektet som producerar information om koldioxidavtrycket och för WiseFood-projektet som utvecklar resurssmarta livsmedelskedjor pågår som bäst, räknar Salme Pihlajamaa, ledande expert vid NTM-centralen i Satakunta upp.

Projektträffen gav inspiration till att grunda en diskussionsgrupp på plattformen Landsbygdsnätverket.fi. Diskussionsgruppen är till för aktörer inom livsmedelskedjan, vars mål är att dela information mellan olika aktörer.

Landsbygdsnätverkets diskussionsgrupp

Ny stödform för utveckling av livsmedelsprodukter

Hilkka Halla, ledande företagsexpert vid NTM-centralen i Egentliga Finland, berättade under projektträffen om det nya utvecklingsstödet för företag som förädlar jordbruksprodukter.

– Med stödet kan man få tillgång till experttjänster som stärker företagets tillväxt. Experthjälpen kan användas till exempel för att pilottesta produktion, utarbeta en marknadsföringsstrategi och -plan eller för en internationaliseringsutredning.

Slutprodukten ska vara en produkt som klassificeras som jordbruksprodukt, dvs. en så kallad annex I-produkt. Sådana produkter är till exempel mejeri- och kvarnprodukter, vin och cider, slakteriprodukter, grönsaker och bär samt djurfoder och foder för sällskapsdjur.

Se inspelningen av Hilkka Hallas presentation (på finska):