Nyhet
30.01.2024

Ansökan om riksomfattande utvecklingsprojekt för landsbygdsfinansieringen öppen – temat är försörjningsberedskap och beredskap

Ansökan om riksomfattande utvecklingsprojekt för landsbygdsfinansieringen öppen – temat är försörjningsberedskap och beredskap

Idéefterlysningen för landsbygdsfinansieringens riksomfattande utvecklingsprojekt för landsbygden har öppnats. Syftet med idéefterlysningen är att välja ut bra projektansökningar till det egentliga ansökningsfasen och på så sätt få igång så effektiva riksomfattande utvecklingsprojekt som möjligt. Temat för idéefterlysningen är försörjningsberedskap och beredskap.

Ansökan genomförs i två faser och nu har idéefterlysningsfasen inletts. I idéefterlysningen kan man fram till den 1 mars 2024 presentera idéer om utveckling av landsbygden och idéer som lämpar sig för riksomfattande projektfinansiering. Efter idéefterlysningsfasen väljs de bästa idéerna och den egentliga ansökningsfasen inleds. För de idéer som valts ut för ansökningsskedet utarbetas den egentliga projektplanen och projektansökan.

Mer information om ansökningstemat och idéefterlysningen finns på informationssidan för riksomfattande projekt.

Kom och lyssna på informationsmötet den 7 februari 2024

Du är välkommen att höra mer om teman för idéinsamlingen och processen för idéansökningar på onsdagen den 7 februari kl. 8:30-9:30 under det webbinarium.

Som experter på informationsmötet finns ledande sakkunnig Marianne Selkäinaho och konsultativ tjänsteman Antonia Husberg från jord- och skogsbruksministeriet, samt experten Lassi Hurskainen från Häme ELY-centralen.

Tilläggsinformation

Mer information om ansökan om riksomfattande utvecklingsprojekt fås av NTM-centralen i Tavastland:

Lassi Hurskainen, expert inom landsbygdsutveckling, tel. 0295 025046, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Timo Kukkonen, utvecklingschef. tel. 0295 025065, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi