Nyhet
25.03.2024

Tre nya projekt för innovationsgrupper för landsbygden har valts – nästa ansökningsomgång inleds i början av september

Tre nya projekt för innovationsgrupper för landsbygden har valts – nästa ansökningsomgång inleds i början av september

Urvalsgruppen för innovationsgrupperna för landsbygden har föreslagit att tre nya landsbygdens innovationsgrupps- eller EIP-projekt ska finansieras. Ansökningsomgången ordnades under perioden 1.11.2023–31.1.2024 och nio ansökningar lämnades in.

Detta var den första ansökningsomgången för nationella EIP-projekt som finansieras i Finland genom den strategiska planen för EU:s jordbruks- och landsbygdsfinansiering. Åren 2023–2027 kan man också ansöka om EIP-finansiering regionalt från alla NTM-centraler.

Vad är en innovationsgrupp för landsbygden?

Målet med innovationsgrupperna för landsbygden, det vill säga EIP-grupperna (EIP = European Innovation Partnership), är att lösa ett på förhand identifierat problem som är knutet till primärproduktionen, vilket i sin tur kan leda till en ny innovation eller verksamhetsmodell. Lösningen som utvecklas inom EIP-projektet grundar sig på primärproduktionsföretagens behov och anknyter till förnyandet av jord- och skogsbruket eller främjande av bioekonomin.

Nästa ansökningsomgång öppnas i början av september

Nästa ansökningsomgång för de riksomfattande EIP-projekten ordnas i september–oktober så att den avslutas fredag 25.10.2024.
Regionala EIP-projekt och förberedelsepengar för EIP-projekt kan sökas kontinuerligt, men besluten om projekt som finansieras fattas per urvalsperiod.

Projekt för landsbygdens innovationsgrupper som nu finansieras:

Punurmio – Automatisk metod för bedömning, uppföljning och prognostisering av mängden vallbiomassa – Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

  • Målet med projektet är att utveckla en metod för automatisk och åkerskiftesspecifik bedömning, uppföljning och prognostisering av vallbiomassans tillväxt.

ERISTEK – av riskhanteringen för djursjukdomar med ny teknologi – Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

  • I projektet effektiveras bekämpningen av sjukdomar på gårdar med produktionsdjur genom att förankra ny teknologi i nuvarande praxis för sjukdomsskydd.

Hirvidrone – Förebyggande av älgskador genom utnyttjande av drönarteknik och artificiell intelligens – Finlands skogscentral

  • Projektet utreder hur det är möjligt att identifiera plantor som behandlas med avskräckningsmedel i plantbeståndet och hur det är möjligt att sprida ett avskräckningsmedel som effektivt förhindrar älgskador till utvalda plantindivider.

Sammanlagt 32 EIP-projekt har finansierats ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

Läs mer om tidigare finansierade EIP-projekt.

Mer information: – vid NTM-centralen i Tavastland: Lassi Hurskainen, tfn 02950 25046 och Kaisa Tolonen, tfn 02950 25022, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi