Nyhet
21.06.2022

Lantbruksprodukternas producentpriser 4/2022 (preliminär)

Statistiken över producentpriserna på lantbruksprodukter beskriver de priser som betalats jordbrukarna för jordbruksprodukter. Den omfattar producentpriserna på mjölk, kött, ägg, spannmål, rybs och raps samt matpotatis. Uppgifterna publiceras månatligen och årligen.

I april 2022 jämfört med motsvarande månad året innan:

  • priset på normmjölk (kvalitetsklass E): +27 %
  • priset på tjurkött: +14 %
  • priset på svinkött (gödsvin): +18 %
  • priset på ägg av burhöns: +10 %
  • priset på ägg av golvhöns: +8 %
  • priset på brödvete: +55 %
  • priset på foderkorn: +72 %
  • priset på matpotatis: +7 %.

För året 2021 betalades efteravgifter av mjölk 2,03 cent per liter.
Statistiken kan hittas i tabellen Producentpriser på mjölk årligen tabellen Porducentpriser på mjölk årligen (statdb.luke.fi)

Naturresursintitutet (Luke) producer Lantbruksprodukternars producentpriser statistikens, det är Finlands officiella statistik (FOS). Läs mer: Lantbruksprodukternas producentpriser.