Nyhet
12.10.2023

Lukes senaste forskning och innovationer tillgängliga på KoneAgria

På KoneAgria, som hålls i Tammerfors den 12-14 oktober 2023, kommer forskare från Naturresursinstitutet att erbjuda den senaste forskningen om jordbruk: smart jordbruk, energi, riskhantering, torvmarksodlingsmetoder, våtmarksodling och gräsrotation med låga utsläpp på torvmarker. Lukes forskare finns i Innovation Torget i hall C, monter C101 och hos TTL i monter C340.

Innovationsrotorn är parkerad på en dansktillverkad fältrobot, som har anskaffats i Finland av Sugar Beet Research Centre för projektet av Finnish Association of Industrial Engineering and Technology (Työtehoseura) och Luke.

Vilken typ av smart maskin skulle du vilja vara?

AgriHubi, ett kunskapsnätverk för jordbruks- och trädgårdsföretag, deltar i Innovation Tower tillsammans med det tematiska nätverket ÄlyAgri. AgriHubi är ett nätverk som hjälper till att på ett och samma ställe samla den kunskap och expertis som stöder praktisk produktion och, i synnerhet, jordbruksförvaltning. Genom nätverkande och deltagande bidrar det till utvecklingen av sektorn på många olika sätt, så att gårdarna också kan dra.

Svara till enkäten ”Vilken smart enhet skulle du vilja vara?” och snurra på lyckohjulet

Energigemenskaper för landsbygdsområden

Att främja energianvändning och decentraliserad energiproduktion på landsbygden är en aktuell fråga just nu. Detta kräver att det skapas energigemenskaper på gårdar, eftersom det för närvarande endast är tillåtet med energigemenskaper på plats. Om du är intresserad av förvärv av delade solkraftverk, energilagring och intern energihandel, kom och dela dina åsikter med Petri Kapuinen, en forskare som arbetar med dessa frågor.

Livet är ett spel med risker, särskilt på gårdar

Ta kontroll över dina risker med material och verktyg som utvecklats av Luke för affärssäkerhet och riskhantering inom naturresurssektorn. Lukes experter presenterar de senaste innovationerna för jordbrukare. Med det elektroniska Farm-RH-verktyget kan du granska din gårds företagssäkerhet och testa riskfaktorerna i de viktigaste områdena på din gård. Tiina Mattila, forskare och Jarkko Leppälä, specialforskare på Luke, pratar med dig om risker på gården.

Ta tag i kolet
Vid innovationstorgets Catch Carbon-disk väntar Luke-forskaren Henri Honkanen på att få prata om klimatsmarta jordbruksmetoder i torvfält och våtmarksodling. Bakom samma disk på torsdagen, mässans öppningsdag, hittar du forskarna Maarit Liimatainen och Timo Lötjönen som pratar om gräsmarksrotation med låga utsläpp på torvmarker.