Nyhet
04.03.2024

Medlemmarna i landsbygdsnätverkets fokusgrupper har valts ut

Medlemmarna i landsbygdsnätverkets fokusgrupper har valts ut

Medlemmarna i landsbygdsnätverkets två nya fokusgrupper (Klimat och miljö samt Svenskspråkig verksamhet) har valts ut. Medlemsansökan var öppen för alla mellan den 20 december 2023 och den 28 januari 2024.

Den nya typen av fokusgruppsverksamhet väckte intresse inom Finlands landsbygdsnätverksverksamhet och det kom många sökande till grupperna. Landsbygdsnätverkets styrgrupp gjorde det slutliga valet av medlemmar i februari och fäste särskild uppmärksamhet vid att grupperna skulle ha en bred representation både i fråga om utveckling av landsbygden och i fråga om jordbruk från olika delar av Finland. Experter som denna gång inte kom med i fokusgrupperna bjuds in att dela med sig av sina kunskaper och tankar under en webbworkshop som ordnas senare i vår.

Fokusgruppen för klimat och miljö

Koordinator: Salla Ruuska, landsbygdsnätverksenheten

Medlemmar:

Anna Huttunen, Livsmedelsverket

Anna Schulman, jord- och skogsbruksministeriet

Anne Värilä, NTM-centralen i Birkaland

Christel Holmlund-Norrén, yrkeshögskolan Novia

Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group

Harri Hakala, NTM-centralen (nationella klimatenheten)

Harri Mäkivuokko, ProAgria

Henri Niiranen, Leader Länsi-Saimaa ry

Jari Rouvinen, MTK Pohjois-Karjala

Maarit Liimatainen, Naturresursinstitutet Luke

Maija Suutarinen, fårgården Hakamaan lammastila

Nora Backlund, Svenska lantbrukssällskapens förbund (Hållbarhetsveckan)

Roman Gokkoev, Kajanalands förbund

Sari Iivonen, Naturresursinstitutet Luke

Silja Ngobese, Valonia

Thomas Björklöf, Skriks gård

Fokusgruppen Klimat och miljö har till uppgift att stöda och dra upp riktlinjer för landsbygdsnätverkets nätverksverksamhet inom klimat och miljö. Dessutom väljer fokusgruppen ut insatsområden för nätverksverksamheten och funderar på sätt att påvisa att projekt inom klimat och miljö har genomslagskraft.

 

Fokusgruppen för svenskspråkig verksamhet

Koordinator: Ann-Sofi Backgren, landsbygdsnätverksenheten

Medlemmar:

Carina Storhannus, Kristinestads näringslivscentral

Anette Vihanto, Utvecklingsförening SILMU rf

Anne Antman, Baltic Sea Action Group

Irene Vänninen, Naturresursinstitutet

Alf-Håkan Romar, Svenska Lantbrukssällskapens Förbund

Janika Granlund, NTM-centralen i Österbotten

Henrik Ingo, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Mathias Högbacka, Aktion Österbotten r.f.

Mari Lappalainen, NTM-centralen/nationella klimatenheten

Anne Paadar, NTM-centralen i Södra Österbotten

Kenneth Nordberg, Åbo Akademi

Kai Alajoki, NTM-centralen i Egentliga Finland

Leif Franzell, Ålands landskaps regering

Johnny Kronqvist, Pedersöre/YTA

Fokusgruppen för svenskspråkig verksamhet har till uppgift att stöda och dra upp riktlinjer för landsbygdsnätverkets svenskspråkiga nätverksverksamhet. Fokusgruppen fokuserar också på att välja mål och prioriteringar för nätverksverksamheten och funderar på olika slagkraftiga projekt ur en svenskspråkig synvinkel.

 

Mer information:

Mer information om ansökan till fokusgruppen Klimat och miljö och gruppens verksamhet får du av Landsbygdsnätverksenhetens klimat- och miljökoordinator Salla Ruuska

salla.ruuska(at)ruokavirasto.fi, tfn +358 50 323 8946

Mer information om svenskspråkig verksamhet och gruppens verksamhet får du av Landsbygdsnätverksenhetens svenskspråkiga nätverkskoordinator Ann-Sofi Backgren

ann-sofi.backgren(at)ruokavirasto.fi, tfn +358 503241318