Nyhet
24.08.2023

Mera rörelse och funktionsförmåga ett tema på kommunmarknaden den 13–14 september 2023

Mera rörelse och funktionsförmåga ett tema på kommunmarknaden den 13–14 september 2023

Kommunmarknaden ordnas för 30:e gången i Kommunernas hus den 13–14 september 2023. EU:s landsbygdsfinansiering, landsbygdspolitiska rådet och olympiska kommittén deltar på kommunmarknaden med det gemensamma temat ”Mera rörelse och funktionsförmåga på landsbygden”.

Brist på fysisk aktivitet är en av de största utmaningarna i samhället. Enligt statens idrottsråd orsakar fysisk inaktivitet kostnader på mer än tre miljarder euro per år för samhället. Forskning visar att fysisk inaktivitet är ett stort problem speciellt på landsbygden och det påverkar också framtidens kommuninvånare. EU: s landsbygdsfinansiering har åren 2014-2020 möjliggjort kvantitativt sett flest idrottsanläggningar, rutter, gemensamma utrymmen och andra projekt som förbättrar trivseln i området på landsbygden. Dessa kan användas förutom av kommuninvånarna också av turister som besöker området.

Välkommen att träffa experter och hitta lösningar på och finansiering till de utmaningar som fysisk inaktivitet för med sig! EU:s landsbygdsfond, landsbygdspolitiska rådet och olympiska kommittén har en gemensam monter på mässan och är på plats onsdagen den 13 september kl. 9–17 och torsdagen den 14 september 9–16. Montern har numret 0D7 och finns på våning K i Kommunernas hus.

EU:s landsbygdsfinansiering, landsbygdspolitiska rådet och olympiska kommittén ordnar två informationsinslag, på onsdagen den 13 september och torsdagen den 14 september kl. 10.00–10.20. Informationsinslagen ordnas i Kommunernas hus i lokal A3. Informationsinslagen för ”Mera rörelse och funktionsförmåga på landsbygden!” har som tema att hitta lösningar på de utmaningar som människors stillasittande medför. I informationsinslagen diskuteras bakgrunden till stillasittande och forskning i anslutning till fysisk inaktivitet och funktionsförmåga. Dessutom informeras kommunerna om konkreta exempel på finansieringsmöjligheter för att få fler idrottsanläggningar och fritidsaktiviteter i kommunen. Talare är Marianne Selkäinaho, ledande sakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet, och Petri Keskitalo, direktör vid Olympiska kommittén. Informationsinslagen leds av nätverksexpert Juha-Matti Markkola från landsbygdsnätverksenheten. Läs mera: www.maaseutu.fi/sv/mera-rorelse-och-funktionsformaga/

Bakgrund till kommunmarknaden

Kommunmarknaden ordnas av Finlands Kommunförbund och Kuntalehti. Kommunmarknaden är Finlands enda forum för offentlig förvaltning där alla förvaltningssektorer inom kommunsektorn finns representerade.

En del av programmet presenteras också på webben. Det rikliga utbudet av program på kommunmarknaden består av seminarier och informationsinslag.
Deltagandet och programmet är gratis för alla företrädare för den offentliga förvaltningen, kommunerna och välfärdsområdenas fullmäktige, allmännyttiga organisationer och föreningar samt evenemangspartner. Deltagande förutsätter registrering på förhand. Registreringsanvisningar och kommunmarknadens program hittar du på kommunmarknadens webbplats.

Mer information:

Meri Kiikkala, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet,
fornamn.efternamn@gov.fi

Antonia Husberg, generalsekreterare för landsbygdspolitiska rådet, konsultativ tjänsteman,
jord- och skogsbruksministeriet
fornamn.efternamn@gov.fi

Kaisa Larjomaa, chef för samhällsrelationer, olympiska kommittén, fornamn.efternamn@olympiakomitea.fi