Nyhet
19.11.2023

Rösta på Finland som vinnare i den europeiska projekttävlingen!

Tre finländska projekt gick vidare till finalen i den europeiska projekttävlingen: Aikaa on, KoroKausi och Vaatelaastari. Europas bästa landsbygdsprojekt kommer att belönas vid en internationell projekttävling i Bryssel den 4 december. Projektet Aikaa on i sydvästra Finland utvecklade kompetensen hos lantbruksföretagare. Nu kan du rösta på det bästa projektet!

Projektet ”Aikaa on” genomfördes i sydvästra Finland mellan 2018 och 2022 och nådde nästan 600 lantbruksföretagare som genom små gruppaktiviteter förbättrade både lönsamheten för sina gårdar och sina egna färdigheter, såsom ledarskapsfärdigheter, digitala färdigheter och tidshantering. Vissa av de företagare som deltog i projektet kunde spara upp till 20 arbetstimmar per vecka utan att det påverkade deras gårdsresultat. Företagarnas välbefinnande ökade också eftersom de hade mer tid för andra aktiviteter än arbete.

Den smågruppsmodell som utvecklades i projektet har också fått internationell uppmärksamhet och har antagits på Island och i Norge sedan projektet. Anu Ellä, ProAgrias nationella toppresterare som koordinerade projektet, är nöjd med projektets verksamhet, resultat och samarbete.

Lantbrukarna deltog från första början i brainstorming och aktiv utveckling av den nya smågruppsmodellen som bygger på erfarenhetsutbyte och internationellt samarbete. Vi kom till exempel på en ny typ av utbyte mellan små grupper av jordbrukare i olika länder”, säger Ellä.

I serien Intelligent och konkurrenskraftigt jordbruk representeras Finland av projektet KoroKausi. I serien Miljöskydd representeras Finland av FabPatch Oy:s finsktillverkade klädlapp. I serien Skills of rural actors representeras Finland av projektet Aikaa on. Det finns också en fjärde serie, Socio-economic Structure of Rural Areas, för vilken Finland inte fick någon finalist i år. För varje kategori kommer en vinnare att väljas av en expertjury och vinnaren av den allmänna omröstningen kommer också att hedras vid galan. Röstningen är öppen på tävlingens webbplats fram till den 1 december.

Syftet med Agricultural & Rural Inspiration Awards är att ge EU-omfattande synlighet åt projekt som stöds av EU:s landsbygdsfinansiering. Varje EU-land uppmanades att skicka in totalt åtta nomineringar till ARIA-tävlingen, från vilka 24 finalister valdes ut. I Finland finansieras EU:s landsbygdsutveckling av NTM-centralerna och Leader-grupperna.

Finland har klarat sig bra i tävlingen under tidigare år. Förra året var allmänhetens favorit projektet Puolanka Pessimists, som representerade Finland.

Du kan rösta här.