Nyhet
21.12.2023

Sök till Landsbygdsnätverkets två nya fokusgrupper senast 28.1.2024: Svenskspråkig verksamhet och Klimat och miljö

Sök till Landsbygdsnätverkets två nya fokusgrupper senast 28.1.2024: Svenskspråkig verksamhet och Klimat och miljö

Under perioden 2023–2027 genomförs Finlands CAP-strategi. Nytt för denna finansieringsperiod är att Finlands CAP-strategi omfattar såväl Fastlands Finland som Åland (Åland hade förra EU-perioden ett eget landsbygdsprogram). Finlands CAP-strategi är synnerligen omfattande och gäller för såväl satsningar inom jordbrukssektorn som landsbygdens utveckling.

De svenskspråkiga områdena i Finland (Svenskfinland + Åland) är geografiskt utspridda och detta medför ibland speciella utmaningar gällande samverkan och att strategiskt diskutera och prioritera satsningar ur speciellt en svenskspråkig synvinkel.

Fokusgruppen klimat och miljö (K&M) har till uppgift att stöda och dra upp riktlinjer för landsbygdsnätverkets K&M-nätverksverksamhet under finansieringsperioden för EU:s jordbrukspolitik 2023–2027. Fokusgruppen fokuserar också på att välja mål och prioriteringar för nätverksverksamheten. Dessutom funderar vi på K&M-projektens effektivitet.

Ta därför med din kompetens till nätverket och sök senast 28.1.2024 till Fokusgrupperna: ansökningskungörelse.

Fokusgruppen för svenskspråkig verksamhet har till uppgift att stöda och dra upp riktlinjer för landsbygdsnätverkets svenskspråkiga nätverksverksamhet under finansieringsperioden för EU:s jordbrukspolitik 2023–2027. Fokusgruppen fokuserar också på att välja mål och prioriteringar för nätverksverksamheten. Dessutom funderar vi på olika slagkraftiga projekt ur en svenskspråkig synvinkel.

Fokusgrupperna kommer att bestå av 5–10 experter och man ansöker med öppen ansökan. Landsbygdsnätverkets nätverkskoordinatorer leder Fokusgrupperna och även en expert från jord- och skogsbruksministeriet och/eller Ålands landskapsregering  deltar.  Vi önskar att representanter för de viktigaste intressegrupperna deltar i fokusgrupperna, till exempel

  • Livsmedelsverket
  • NTM-centralområden
  • Leadergrupper
  • Forskning
  • Stiftelser
  • Intressegrupper från Fastlands Finland och Åland
  • Rådgivningsorganisationer, utbildning
  • Projektexperter
  • Andra landsbygdsutvecklare

 

Fokusgruppens och landsbygdsnätverkets verksamhet

Fokusgrupperna är verksamma under 2024. Grupperna samlas cirka fyra gånger på plats för att delta i en workshop. Utöver workshopparna kan man ordna webbmöten. Vi väljer fokusgruppernas medlemmar under februari–mars 2024.  Den svenskspråkiga fokusgruppens arbetsspråk är svenska.

Landsbygdsnätverket stöder genomförandet av landsbygdsprogrammet genom att främja samarbete, dela god praxis och stödja innovationsverksamhet. Dessutom genomför landsbygdsnätverket landsbygdsprogrammets riksomfattande kommunikation och skapar mötesplatser för landsbygdsutvecklare. Finlands nationella mål för EU:s jordbrukspolitik hittar du här: Mål – Maaseutu.fi

Vad är på gång inom Landsbygdsnätverket? Ta del av stämningen på Landsbygdsnätverkets LinkedIn-konto.

 

Mer information

Mer information om ansökan till fokusgruppen för svenskspråkig verksamhet och gruppens verksamhet får du av Landsbygdsnätverksenhetens svenskspråkiga nätverkskoordinator Ann-Sofi Backgren
ann-sofi.backgren(at)ruokavirasto.fi, tfn +358 503241318

Mer information om ansökan till fokusgruppen K&M och gruppens verksamhet får du av Landsbygdsnätverksenhetens klimat- och miljökoordinator Salla Ruuska
salla.ruuska(at)ruokavirasto.fi, tfn +358 50323 8946

Ansökningskungörelse