Hanke
Utvecklingsprojekt - 147976

HighwaySavo -vaikuttavaa viestintää Pohjois-Savon Leader -toiminnasta

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

31.01.2021 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Pohjois-Savon kolme Leader-ryhmää Mansikka, Kalakukko ja Ylä-Savon Veturi ovat toteuttaneet kukin kaudelle laadittua strategiaansa onnistuneesti ja tuloksia on saatu. Kesäkuuhun 2020 mennessä maakunnassa oli jaettu jo 13,4 M€ EU:n, valtion ja kuntien rahoitusta maaseuden kehittämisideoille. Tulosten lisäksi tärkeää on myös kertoa rahoituksen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta eri kohderyhmille (MMM, Ruokavirasto, kansanedustajat, kuntapäättäjät, suuri yleisö) 2014-2020 ohjelmakauden osalta ja suunnitella myös uuden rahoituskauden vaikuttavuusviestintää. Yhteistyöstä viestintäverkostojen ja muiden sidosryhmien kanssa niin maakunnassa kuin valtakunnallisestikin on pidettävä jatkuvasti huolta. Hankkeen tavoitteena on: - Koota ja viestiä Leader-rahoituksen kehittämisen tuloksia, vaikutuksia ja vaikuttavuutta Pohjois-Savossa eri kanavissa ja viestinnän muodoissa (esim. printtimedia, radiokanavat, videot, some-kanavien eri mahdollisuudet) - Lisätä maaseuturahaston, Leader-toiminnan ja paikallisten kehittämisstrategioiden tunnettuutta Pohjois-Savon alueella digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen (esim. livelähetykset, podcastit, blogit) - Ylläpitää ja kehittää käytössä olevia tiedotuskanavia sekä seurata uusia, potentiaalisia viestintäkanavia ja -keinoja, sekä käyttöönottaa niitä tarpeenmukaisesti - Ylläpitää ja tehostaa maaseutuverkoston viestintään ja alueiden väliseen viestintäyhteistyöhön osallistumista sekä osallistua uusiin viestintäyhteistyömuotoihin. - Monipuolistaa ja tukea Leader-ryhmien henkilöstön, luottamushenkilöiden ja hanketoimijoiden viestintäosaamista mm. vaikuttavuusviestintintään ja saavutettavuuteen liittyen. Hankkeen tuloksena Pohjois-Savon Leader-toiminnan ja paikallisten kehittämisstrategioiden tunnettuus lisääntyy. Tietoisuus Leader-työn tuloksista ja vaikuttavuudesta kasvaa. Maaseudun kehittämisen parissa työskentelevien yhteistyö kehittyy alueellisesti edelleen ja mukaan saadaan myös uusia toimijoita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

147976

Aloituspäivämäärä

31.01.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
kommunikation
marknadsföring
nätverk
sociala medier

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt