Hanke
Utvecklingsprojekt - 129054

Koillismaan metsä- ja puutoimiala yhdessä maailmalle

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

30.04.2020 - 14.09.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Metsäklusteri on tärkeä työllistäjä Koillismaalla ja liikevaihdolla mitattuna aluetaloudellisesti merkittävin toimiala. Koillismaan elinvoima kumpuaa sen metsistä, ja metsä- ja puutoimialan ansiosta metsän jalostusarvo jakautuukin tuhansiin Koillismaan koteihin. Alueen vetovoima, työpaikat sekä yritystoiminnan kehitysmahdollisuudet ovat toiminnan ydin ja metsätaloudella on tässä keskeinen rooli. Puun käytön ekologisuus, vastuullisuus ja monimuotoisuus ovat Koillismaan metsä- ja puutoimialalle suuri mahdollisuus. Metsä- ja puutoimialan juuri rekisteröity toimialaryhmä, Northern Forest & Wood ry, on yhdistys, jonka kautta halutaan vaikuttaa tulevaisuuteen ja tuoda esiin Koillismaan metsien hyödyntämättömät mahdollisuudet. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Koillismaan alueella metsä- ja puualan yhteistyötä ja puurakentamista, lisätä alan vetovoimaa ja kehitystä sekä toimia edunvalvojana. Koillismaan metsä- ja puutoimialan yritysten kanssa yhteistyössä koostettu Koillismaan puutoimialan kehittämisohjelma on juuri valmistunut ja kehittämisohjelmassa onkin määritetty toimialan tärkeimmät kehittämiskohteet tuleville vuosille. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä kehittämiskohteena ohjelmassa on noussut esiin tarve yhteiselle kestävälle ja vastuulliselle toimialamielikuvan luomiselle, mikä lisäisi yritysten liiketoimintamahdollisuuksien kehittymistä, kansainvälistymistä, investointimahdollisuuksia sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Yhteisen toimialamielikuvan avulla pyritään myös lisäämään alan tunnettuutta ja houkuttavuutta, jotta alalle ja alueelle saataisiin lisää työvoimaa. Käynnissä oleva ilmastokeskustelu vaikuttaa myös metsä- ja puutoimialaan. Toimialalla onkin tarve pystyä kertomaan ilmastovaikutuksista sekä kestävistä toimintatavoista kannolta jatkojalosteisiin asti. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yhteinen toimialamielikuva sekä markkinoinnin ja viestinnän kokonaisuus Koillismaan metsä- ja puutuotteiden sekä -palveluiden tarjontaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

129054

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

14.09.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Internationell/Internationalisering
Skogsenergi
hållbar användning av skog
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt