Projekt
Utvecklingsprojekt - 16808

Matkailun aktivointi Kaakko135 maaseutualueilla

Cursor Oy

01.01.2016 - 28.10.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa aktivoidaan Kotka-Haminan maaseudun matkailuyrityksiä ja -toimijoita kehittämään luontomatkailun palveluja ja keskinäistä yhteistyötä. Seudun yrityksistä ja toimijoista muodostetaan aktiivisia kehittämisryhmiä, joilla on jokin yhteensitova palvelukehittämisen teema. Aktivointivaiheen jälkeen haetaan yritysryhmille rahoitusta yritysryhmähankkeina, joiloin kehittämistoimenpiteet ovat jo yritysryhmäkohtaisesti tarkentuneita. Prosessin avulla lisätään luontomatkailun palvelutarjontaa, parannetaan laatua ja luodaan edellytyksiä uusien luontomatkailuyritysten etabloitumiselle seudulle sekä vahvisteaan seudun luontomatkailun veturikohteita. Kotka-Haminan luontomatkailun keskeisiä vetureita ovat Kymijoen ympärille muodostunut matkailu, luonto- ja retkeilyreitit sekä maaseutumatkailu. Kymijokimatkailu koostuu joella toimivien kalastusmatkailuyritysten sekä Kymi The River -verkoston matkailuyrittäjistä, joita aktivoidaan kehittämistoimenpiteisiin yritysryhminä. Matkailupalvelujen lisääntyminen Kymijoella edellyttää sitoutumista joen kestävään hyödyntämiseen. Kestävän hyödyntämisen takaamiseksi tuotetaan kalastusmatkailun kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta yritysryhmien kokoaminen tulee luontevaksi. Retkeily-, vaellus-, hyvinvointi- ja pyörämatkailun kasvu edellyttää valtakunnallisesti kilpailukykyisiä luonto- ja retkeilyreittejä ja reittejä hyödyntävien yritysten palveluja. Tarvitaan sekä reittien kehittämistä että reittejä aktiivisesti käyttäviä palveluyrityksiä, jotka hyödyntävät seudun luonto- ja historiakohteita, paikallista kulttuuriperintöä, ruokakulttuuria sekä Venäjän rajan läheisyyttä. Reittisuunnittelun ja yritysryhmien kokoamisen ohella hankkeessa etsitään uusia yrittäjiä matkailupalvelujen tuottajiksi. Luontomatkailu lisää teemamatkailua maaseutualueilla ja täten kysyntää erilaisille matkailun perus-ja kulttuuripalveluille. Matkailupalveluiden kehittämisellä monipuolistetaan maaseudun elinkeino- ja työllistymismahdollisuuksia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16808

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

28.10.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner