Nyhet
14.05.2024

Ansökan till Innovationstorget på Jordbruksmaskinmässan är öppen – var ute i tid och dra nytta av förhandsmarknadsföringen!

Innovationstorget är snart tillbaka. Vi samlar innovationer inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling på Jordbruksmaskinmässan i Helsingfors den 17–19 oktober. Bli en del av vimlet på Innovationstorget och anmäl dig senast den 7 augusti 2024!

Har ditt projekt en innovation som du vill berätta om på Innovationstorget? Håller du på att utveckla en produkt för jordbruket och behöver slutanvändarens perspektiv? Träffa många yrkespersoner inom jord- och skogsbruket på en gång på Jordbruksmaskinmässan som är Finlands största inomhusevenemang inom branschen.

Under årens lopp har Innovationstorget utvecklats till en välkänd gemensam mässavdelning som också erbjuder ett mångsidigt kompletterande program. I år utlovas åtminstone översikter av innovationer, rundvandringar och ett evenemang för nätverkande. Ett mer detaljerat program publiceras i höst.

Varför lönar det sig att delta?

  • Att delta i mässan är ett effektivt sätt att få synlighet för sina egna idéer och respons på dem samt få nya perspektiv och tips för genomförandet
  • På Innovationstorget kan du nätverka med en stor grupp experter
  • Du kan hitta nya samarbetspartner
  • På den gemensamma avdelningen får du stöd av andra för arrangemang och kommunikation
  • Du får synlighet på mässan och i Innovationstorgets gemensamma kommunikation
  • Vi erbjuder deltagarna virtuell mässträning som en del av förberedelserna inför mässan
  • Det är gratis att delta

För vem?

Vi har öppen ansökan till avdelningen för

  • EIP-projekt
  • innovations- och teknikprojekt inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling
  • annan innovativ verksamhet eller verksamhet som stöder uppkomsten av innovationer

Du kan också vara en internationell aktör med en lösning som lämpar sig för Finlands verksamhetsmiljö. Obs! I år får inte företag delta i ansökan. Men oroa er inte! Man kan fråga Mässcentrum (Leo Potkonen, leo.potkonen(a)messukeskus.com) om platserna bredvid Innovationstorget. På så sätt blir ni en del av vimlet på Innovationstorget.

Ansök i tid – dock senast den 7 augusti

Vi hoppas att du lämnar in din ansökan så tidigt som möjligt. De som ansökt i tid och blivit godkända som deltagare erbjuds mer synlighet i förhandsmarknadsföringen av mässan och utrymme i våra egna riksomfattande kanaler. Om den innovation du presenterar kan testas i maj–september får du kanske ta emot en förhandstestare som är intresserad av innovationen på dina ägor.

Du kan ansöka direkt genom att fylla i ansökningsblanketten.

Behöver du mer information? – Delta i en virtuell tematräff!

På träffen får du höra mer om bland annat Innovationstorgets innehåll, redan bekräftade deltagare och tidtabellerna för arrangemangen. Tematräffarna ordnas onsdagen den 29 maj kl. 13–13.50 och måndagen den 5 augusti kl. 14–14.50. Anmäl dig till tematräffarna.

Innovationstorgets siffror och respons från förra året

På KoneAgria hösten 2023 hade Innovationstorget 35 utställare, bland dem 10 EIP-projekt, 15 startup-företag och 16 andra innovationsprojekt. På avdelningen samlades över 100 experter från 39 olika organisationer på ett ställe. Avdelningen fick också priset Agri-INNO 2023 som delades ut på mässan och Uutuustuote fick silver! Innovationstorget besöktes också av värden Amski.

Respons om Innovationstorget från deltagarna:

”Arrangemangen fungerade oklanderligt och anvisningarna var bra. Det var också glädjande att se hur ni på mässan förmedlade kontakter.”

”Jag tyckte att programmet på scenen var intressant och intervjuerna väl genomförda. Avdelningen såg enhetlig och fin ut. Planerings- och förberedelseprocessen var professionell och välorganiserad.”

Bekanta dig med scenprogrammet på Innovationstorget i höstas och med inspelningarna av innovationspitcharna på huvudscenen (Farmare som innovatörer – pitchsession, Innovationer inom primärproduktionen – pitchsession och Startups på uppgång – pitchsession).

Arrangörer och tidtabell för förberedelserna

Landsbygdsnätverksenheten ordnar Innovationstorget i samarbete med AgriHubi och Jyväskylä yrkeshögskolas BioBoosters företagsaccelerator och Finnish Future Farm projekt.

Ansökan är öppen till och med den 7 augusti 2024. Varje månad väljs dock deltagare ut, vilket gör det möjligt att beakta dem som ansökt i ett tidigt skede i förhandsmarknadsföringen av Innovationstorget.

I augusti–september skapar Landsbygdsnätverket en ram och ett enhetligt visuellt uttryck för avdelningen. Du kan dock vara med och påverka hur text- och bildinnehållet ska se ut på din egen plats. Det är gratis att delta, men utställarna ansvarar för sina egna rese- och inkvarteringskostnader samt för eventuellt annat material som de ska dela ut på mässan.

De aktörer som valts till avdelningen får bekanta sig med varandra under höstens regelbundna gemensamma möten. Dessutom ordnar vi virtuell mässträning i samarbete med Mässcentrum.

Mer information:

Tuija Kallio, nätverkskoordinator, tuija.kallio(a)ruokavirasto.fi, tfn 050 594 7993