Nyhet
23.05.2023

Sök till KoneAgrias Innovationstorg med din idé eller innovation!

Innovationstorget ordnas redan för tredje gången! Den här gången samlar vi innovationer inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling i KoneAgria den 12–14 oktober i Tammerfors. Se och upplev under ett och samma tack vilka nyheter som är på kommande!

Har du, ditt företag eller ditt projekt en innovation som du vill lyfta fram på Innovationstorget? Ska du utveckla en produkt för jordbruket och behöver slutanvändarens perspektiv? KoneAgria 2023 är årets mest betydelsefulla och viktiga yrkesevenemang inom jord- och skogsbruket, där bland annat nya produkter och tjänster inom jord- och skogsbruket, energi, återvinning av näringsämnen och dataekonomi lyfts fram.

När man utvecklar en fungerande lösning lönar det sig som bekant att konsultera slutanvändaren, det vill säga den potentiella kunden, så tidigt som möjligt – på så sätt sparar man onödigt FUI-arbete och allokerar resurserna rätt. Att delta i mässan är ett effektivt sätt att få synlighet och respons för den egna idén, få nya perspektiv och tips för genomförandet samt hitta potentiella nya samarbetspartner för vidareförädling och vidareutveckling av idén. Med en gemensam avdelning år man också större synlighet och kan dela på arrangemangen.

Om du vill kan du också presentera din innovation på Innovationstorgets scenhörna. Scenprogrammen spelas in och du får tillgång till inspelningen efter mässan.

Till vem?

Med en öppen ansökan till avdelningen söker vi EIP-projekt, andra innovations- och teknologiprojekt inom jord- och skogsbruket samt trädgårdsodlingen, färska startup-företag samt Oppfinnar-Jocke-företagare som har hittat en fungerande lösning på ett problem i vardagen. Du kan också vara en internationell aktör vars lösning lämpar sig för Finlands verksamhetsmiljö. Fyll i ansökningsblanketten senast 4.8.2023.

Delta i den virtuella tematräffen! På träffen får du höra mer om bl.a. Innovationstorgets innehåll, redan bekräftade deltagare och tidtabeller för arrangemangen. Tematräffarna ordnas fredagen den 2 juni kl. 14–14:50 och onsdagen den 2 augusti kl. 13–13:50, anmäl dig till tematräffarna.

Närmare information:

nätverkskoordinator Tuija Kallio, tuija.kallio@ruokavirasto.fi, tfn 050 594 7993