Nyhet
04.10.2022

Vägledning för partierna inför nästa regeringsperiod

Styrgrupperna för jordbruks kompetensnätverk AgriHubi och Finska ekologiska forskningsinstitutet utformade före sommaren sina ord på vägen inför nästa regeringsperiod. Under sommaren och hösten har riksdagsgrupperna fått ta del av vägledningarna.

AgriHubi fokuserade på tre teman, som är att stärka företagsledningskompetensen, främja smart lantbruk och använda datakällor och dataresurser på ett mer effektivt sätt.  För att åstadkomma snabb utveckling av jordbruket och trädgårdsodlingen i Finland vill AgriHubi skapa en vision av dessa näringars omvärld 2040 och av den kompetens, forskning och rådgivning som behövs för att stödja primärproduktionen.

– De snabba omvärldsförändringar vi ser nu ställer företagarna på prov. Utöver klimatförändringarna har Rysslands krigshandlingar grumlat utsikterna för marknadsutvecklingen. Höjning av den ekonomiska kompetensen hjälper att analysera hur och under vilken tidsrymd olika förändringar påverkar affärsverksamheten. Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen skapar möjligheter till snabba framsteg inom smart lantbruk, säger Susanna Lahnamäki-Kivelä, som är samordnare för AgriHubi.