Mitä on älymaatalous?

Älymaatalous hyödyntää digitaalisia järjestelmiä ja työkaluja maatilan johtamiseksi ja sen toiminnan perustamiseksi dataan ja tietoon. Maatilan tiedonhallinta kattaa datan keräämisen, käsittelyn, varastoimisen ja jakamisen tarvittavassa muodossa maatilan toimenpiteiden suorittamiseksi.

Sijoita panokset resurssitehokkaasti oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan

Maatilan tiedonhallinta hyödyntää maatilan ulkopuolisia tietolähteitä eri yhteistyökumppaneilta kuten teollisuudelta, hallinnolta, kuluttajilta tai muilta maatiloilta. Järjestelmät kykenevät vaihtamaan sujuvasti tietoa keskenään ja maataloustuottaja kykenee räätälöimään niistä yritykselleen optimaalisen ’työkalupakin’.

Älymaataloudessa sovelletaan täsmäviljelyn periaatteita ja teknologioita oikeiden panosten optimaaliseksi kohdentamiseksi oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan resurssitehokkaalla ja ympäristöystävällisellä tavalla. Tulevaisuuden älymaatalous, niin sanottu maatalous 5.0 on tuotantoa ihmisten ravitsemiseksi kestävällä tavalla. Sille on tunnusomaista laajamittainen robotiikan ja tekoälyn soveltaminen toimialalla.

Älymaatalouden tiekartan avulla ripeisiin, mutta harkittuihin toimiin

Älymaatalouden tiekartassa on hahmotettu tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 saakka. Tiekartta on asiantuntijaraportti, jonka toimeenpano on koko laajan toimijajoukon tehtävä. Raportin loppuosassa on ehdotettu monia toimenpiteitä ja niille vastuutahot. Tiekartan toivotaan edistävän keskustelua alan kehittämisestä ja johtavan ripeisiin, mutta harkittuihin käytännön toimiin tavoitteen 2030 saavuttamiseksi.