Beräkningar

Det finns olika miniräknare för lantbruk och trädgårdsskötsel. Vi samlar dessa tillsammans för att stödja utvärdering av produktionskostnad och planering på gården.

VYR produktionskostnadsräknare

Spannmålssamarbetsgruppen har publicerat en fritt användbar kostnadskalkylator som kan användas för att beskriva en gårds förändrade kostnader. Genom kalkylatorn kan du även jämföra dina egna siffror från lönsamheten i ProAgrias blockdatabas till bästa kvartalet.

Gräsproduktions Kostnadskalkylator

Det finns gott om skillnader mellan gårdar i produktionskostnaden för gräsfoder. Med hjälp av denna kalkylator kan du ta reda på vad produktionskostnaden för gräsfoder är med informationen från din egen gård. Kalkylator är på finska.

Produktionskostnader och lönsamhet beräkningar för trädgårdsodling

Uppdaterade produktionskostnads- och lönsamhetsberäkningar för trädgårdsproduktion är fritt tillgängliga för alla och kan laddas ner i excel-filformat.