Beräkningar

Det finns olika miniräknare för lantbruk och trädgårdsskötsel. Vi samlar dessa tillsammans för att stödja utvärdering av produktionskostnad och planering på gården.

VYR produktionskostnadsräknare

Spannmålssamarbetsgruppen har publicerat en fritt användbar kostnadskalkylator som kan användas för att beskriva en gårds förändrade kostnader. Genom kalkylatorn kan du även jämföra dina egna siffror från lönsamheten i ProAgrias blockdatabas till bästa kvartalet.

MARISKI-kalkylatorn

MARISKI-kalkylatorn är ett verktyg för att beräkna lönsamheten för en produktionsbyggnadsinvestering i en mjölkgård. I kalkylatorn mäts lönsamheten med nuvärdesmetoden, där den årliga avkastningen på en investering omräknas genom att den diskonteras till beloppen vid investeringstillfället, det vill säga nuvärden. Om summan av nuvärdena är större än kostnaden för investeringen är investeringen lönsam. Kalkylatorn tar hänsyn till risken för fluktuationer som är inneboende i avkastning och ger därför sannolikheten för avkastning på investeringen istället för individuella trösklar. Kalkulatorn äe på finska.