Smart jordbruk

Smart jordbruk är nyckeln till att utveckla ett lönsamt och hållbart jordbruk. Att använda digitalisering, automatisering, robotik och smart teknologi är viktigt både för produktionen och affärsverksamheten.

Vad är smart jordbruk?

Modern digital odlingsteknik

Nio tal om smart jordbruk. Inspelningarna av webkaffet producerats i samarbete mellan AgriHubi och TTS.

Videos om smart jordbruk

Information om smart jordbruk

Teknik

Webbplatsen Digimaatalous.fi samlar information om nya tekniker och praxis för jordbruket på ett ställe. Det är också värt att ta del av inläggen på Digimaatalous digitala fika.

Tjänster

Digitala tjänster hjälper företag att använda data i sin verksamhet. Allt oftare omfattar tjänsterna även AI-egenskaper.

Teknik i affärverksamheten

Perspektiv på hur teknik och tjänster kan sättas ihop till helheter för att slipa affärsverksamheten. Kom ihåg att du kan lyfta fram dina frågor på en tematräff!

Smart jordbruk i praktiken

Praxis

Lantbruksföretagares och företagens erfarenhet av hur tekniken fungerar i praktiken.

Demor

Förkommersiella tekniker testade av företagare, företag, läroanstalter och projekt. Exempel på ny slags användning av teknik.

Teori och prototyper

Teori och prototyper vid källan av nya innovationer. Hur omsätts teorin i praktiken, vilka fördelar eftersträvar man, vilka är begränsningarna och ramvillkoren för att använda den nya lösningen?

Säkert smart jordbruk

Cyber- och arbetssäkerhet

Cybersäkerhet bygger på tekniska lösningar och på våra arbetssätt. Automatisering tillför nya perspektiv till arbetssäkerheten.

Författningar och rekommendationer

Smart jordbruk berörs av många förordningar och rekommendationer. Vad är bra att veta om drönarflygning, testning av växtskyddssprutor, arbetsmaskiner i trafiken eller artificiell intelligens i maskiner?

Standarder

Byggandet av smart jordbruk och företagarnas verksamhet stöds av tekniska standarder.

Aktuellt om smart jordbruk

Tematräffar om smart jordbruk

Logga in för att ordna en ny tematräff

Inga kommande träffar

Diskussionsgrupper om smart jordbruk

Experter på smart jordbruk