DIH eller digitala innovationshubbar

DHI är en vanlig förkortning i olika europeiska länder, som även finska aktörer börjat använda. Dags att bekanta sig med termen och väcka intresse för DIH-aktörer och DIH-tjänster!

Vad är DIH?

DIH – vad och var?

DIH i Finland

I Finland verkar flera digitala innovationshubbar som utvecklar jordbruket och även teknikinriktade digitala innovationshubbar som erbjuder tjänster för jordbruket.

EDIH: Europeiska digitala innovationshubbar

Europeiska digitala innovationshubbar fungerar som servicecenter som accelererar digi-investeringar och speciellt digitalisering av små och medelstora företag. EDIH erbjuder sin specialkompetens i hela Europa.

DIH skapar nätverk över gränserna

SmartAgriHubs och Innovation Portal för jordbruket

Det europeiska SmartAgriHubs-prjojektet accelererar jordbruks- och livsmedelssektorns digitala brytning genom att bygga ett nätverk av digitala innovationshubbar för att påskynda ibruktagandet av digitala inoovationer inom jordbrukssektorn. Innovaation Portal stöder nätverkande och delning av information i praktiken.

DIHNET.EU – alla näringsgrenar

DIHNET.EU bygger ett permanent europeiskt nätverk av DIH-nätverk för alla näringsgrenar för att stöda den digitala övergången. Tyngdpunkten ligger på regionala DIH-hubbar.

Aktuella DIH-nyheter

Experter i DIH-frågor