Marknad

Att följa med marknaden hör till företagarens vardag, men som tur finns det olika verktyg för det och färdigt analyserade marknadsdata. Här har vi samlat olika källor till marknadsinformation, förhoppningsvis kommer de att hjälpa dig med ditt arbete!

Marknadsinformation

Marknadsinformation

Marknadsinformation ger aktuell information om hur produktionsfaktor- och produktmarknaderna reagerar och i vilken riktning de utvecklas. Priset på jordbrukets produktionsfaktorer påverkas av exempelvis priset på råolja och annan energi och de råvaror som används vid tillverkningen. Använd länkarna nedan för att utforska olika källor till marknadsinformation.

Var får jag marknadsinformation?

Följer du en kanal som inte finns med på listan? Hjälp oss och tipsa om den i diskussionsforumet under Nätverka-delen eller genom att skicka e-post till AgriHubis kontaktperson. På så sätt hjälper du också andra att hitta viktiga informationskällor.

Konsumenternas efterfrågan

Konsumenternas efterfrågan påverkar företagarens val och lösningar på den egna gården mer direkt för vissa produkter än andra. Under årtiondena har vi sett en förändring, i dag äter folk mer mjölkprodukter än de dricker, medan utbudet av bladgrönsaker har utökats på snabbköpens hyllor. Här sammanställer vi statistik, rapporter och forskningsdata om konsumentefterfrågan.

Till informationskällorna

Marknadsmarginaler

Med hjälp av marknadsmarginaler kan vi undersöka hur jordbruksprodukternas och produktionsfaktorernas prisfluktuationer påverkar producentens marginal. Marginalerna är byggda för att snabbt följa med marknadsförändringar och på så sätt tjäna både jordbrukspolitiken och den allmänna debatten.

Inhemska spannmålspriser

Spannmålsbranschens samarbetsgrupp VYR övervakar inköpspriser och priserna är öppet tillgängliga, klicka på den nyaste prisinformationen!

Prisuppföljning av grönsaker

Kasvistieto Oy följer med producentpriserna för frilandsgrönsaker, växthusgrönsaker samt bär och frukter.

Internationell marknadsinformation

De inhemska marknaderna är en del av Europas och världens marknader. Det är viktigt att övervaka internationella marknader: produktion, utbud och efterfrågan, priser och utrikeshandel, då det också gör det lättare att förstå utvecklingen på den finska marknaden.

EU-kommissionen publicerar aktuell marknadsinformation om produktionsstatistik, priser och utrikeshandelsflöden. Du kan granska information från sammanfattningsbilder som den ovanstående (dashboards). Marknadsinformationspaketen uppdateras veckovis bland annat för följande verksamhetsgrenar (tjänsten är på engelska):

Marknadsinformation från EU

EU-kommissionen publicerar aktuell marknadsinformation om produktionsstatistik, priser och utrikeshandelsflöden. Du kan granska informationen med hjälp av sammanfattningsbilder (dashboards). Veckovis uppdaterade marknadsinformationspaket finns tillgängliga exempelvis för dessa produktionslinjer. Tjänsten är på engelska.

Internationella källor till marknadsinformation

Spannmålsbörsen – Matif

Information om prisutvecklingen för spannmål och oljeväxter på världsmarknaden.

EU:s prisövervakning

Kommissionen utför prisövervakning per produktionsinriktning inom Europeiska unionens område. Prisinformationen uppdateras varje månad. Prisuppföljningsinformationen kan fås på engelska.

FAO Food Price Index

Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) övervakar månatligen de internationella priserna på livsmedelsråvaror.

International Grains Council

International Grains Council (IGC) strävar efter en öppnare och rättvisare spannmålsmarknad. Webbplatsen innehåller marknadsinformation om spannmål, indexdata och femårig framsynthet om efterfrågan och utbudet av spannmål. Materialet är på engelska.

Övervakning av energimarknaden

Trading Economics erbjuder aktuell marknadsinformation, såsom prisinformation om jordbruksprodukter. Följande länk tar dig till EU-områdets pristabell för naturgas.

Agrarmartk Informations-Gesellschaft mbH – Tyskland

AMI, en tysk sammanställare av marknadsinformation om jordbruket, övervakar utvecklingen av marknader för olika produkter. Marknadsinformationen och aktuella analyser finns på tyska, men det finns också engelska publikationer. Du kan översätta texten till finska eller svenska med hjälp av Google Translate.

Aktuellt om marknadsläget