Utbildning – lära hela livet

Utbildningen ger en grund för arbete inom jordbruks- och trädgårdsbranschen. Utöver att ta en examen kan du utveckla din kompetens på många olika sätt vid sidan av arbetet: genom att komplettera din yrkeskunnighet genom en specialyrkesexamen eller högre utbildning, eller exempelvis genom att delta i kortvarig extra undervisning och/eller evenemang som ordnas i samband med olika projekt.

Mångformig utbildning

Examensutbildning

Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen, agrolog, hortonom, agronom … I Finland kan du studera jordbruks- och trädgårdsnäring på alla utbildningsnivåer.

Fortbildning

Behöver du mer information som stöd för ditt eget arbete? Eller nya idéer och synpunkter på utvecklingen av din egen gård? Att avlägga delar av en examen eller studera vid en öppen yrkeshögskola kan vara rätt lösning för dig!

Korta kurser och studieresor

Under tidigare finansieringsperioder har landsbygdsfondens projekt möjliggjort omfattande utbildningsprojekt för att möta företagarnas behov. Har du redan deltagit i projekt på ditt eget område? Eller i andra korta kurser och studieresor? Om du har gjort det är du redan på det livslånga lärandets stig. Kamratlärande är viktigt för jordbruks- och trädgårdsnäringen; andras erfarenheter ger nya perspektiv på planerna för den egna gården.

Jordbruksutbildning som stöd för praxis

Lärdomsprov och pro gradu-arbeten till ditt förfogande

Lärdomsprov i yrkeshögskolornas Theseus-tjänst och pro gradu-arbetena vid Helsingfors universitets agrikultur-forstvetenskapliga fakultet är utmärkta informationskällor när du söker information för det praktiska arbetslivets utmaningar.

Yrkeshögskolornas lärdomsprov är öppet tillgängliga och du kan använda sökfunktionen för att filtrera ämnen som intresserar dig. Du kan söka på finska, svenska och engelska.

Den högsta undervisningen inom jordbruks- och trädgårdsbranschen sker vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. En del pro gradu-arbeten är öppet tillgängliga och kan läsas i Helsingfors universitets Helda-tjänst. Du kan söka på finska, svenska och engelska.

Undervisningsgårdar

Inlärningsmiljöer, undervisningsgårdar, skolutrymmen, molli-verksamheten, mulli-akademierna … kärt barn har många namn. De egna studierna är minnesvärda för många, men vad gör vi med dem idag?

Landbygdsutbildningen

Aktuellt om utbildning