Effektiv dataanvändning

Data är en produktionsfaktor och produkt samt ett band för samarbetet. Att använda data effektivt blir allt viktigare.

Grundläggande information om data

Varifrån får vi uppgifterna?

Datakällor som används av jordbruksföretag och tillgängliga datakällor.

Vad är data?

Stora datamängder förknippas ofta med begrepp som big data, öppna data och metadata. Det finns många slags data, beroende på dess uppkomst, förädlingsgrad och användningsändamål.

Användning av data

Artificiell intelligens och analys

Olika tjänster och programvaror har tagits fram för analys av stora datamängder, och dessa kan användas för att mycket snabbt särskilja information i data.

Datainfra

Insamling, överföring, lagring, redigering, analys och användning av data kräver tekniska och avtalsmässiga strukturer.

Data i användning

Gemensam utveckling

Gemensam utveckling gör det möjligt för slutanvändare att få tillgång till bättre produkter och tjänster.

Datakällor

Det finns många tillgängliga lantbruksrelaterade datakällor. Här har vi plockat fram några datakällor enligt aktör.

Järjestä teematreffit datasta ja sen käytöstä

Logga in för att ordna en ny tematräff

Inga kommande träffar

Diskutera data och dess användning

Dataexperter