Rådgivning som hjälp för företagare

Rådgivningstjänster har en lång historia av att hjälpa det finska jordbruket och trädgårdsodlingen och Finland har en omfattande och mångsidig rådgivningssektor. Tillsammans med företagare söker rådgivning lösningar på gårdens utmaningar samt sätter upp och uppnår utvecklingsmål. Här hittar du information om rådgivningsorganisationer och jordbruksrådgivning.

Rådgivningsorganisationerna omfattar hela landet

Omfattande och mångsidig rådgivning

Tjänsteutbudet inom rådgivningen är omfattande och mångsidigt. Rådgivning tillhandahålls på finska och svenska. Rådgivningsorganisationerna omfattar hela landet från Åland till Lappland. Den regionala kännedomen hjälper företagaren, när man funderar över alternativ som lämpar sig för respektive odlingszon. Dagens kommunikationssätt gör det också möjligt för lantbruksföretaget att skaffa djupare sakkunskap längre bortifrån.

Jordbruksrådgivning

Varje finländsk gårdsbruksenhet kan få rådgivning för 10 000 euro 2023–2027. EU:s landsbygdsfond ersätter 75 euro/timme för rådgivningsbesöket. Om rådgivningen kostar mer än det kommer rådgivaren överens om priset med jordbrukaren. Jordbrukaren betalar den andel för rådgivningen som eventuellt överstiger 75 euro/timme och andelen för mervärdesskatten.

Svenska lantbrukssällskapens förbund

SLF är centralorganisation för den svenskspråkiga landsbygdsrådgivningen i Finland. Rådgivningsorganisationen bildar ett nätverk där SLF svarar för samordning av verksamheten och utveckling av rådgivningsmaterial och dataprogram.

Till SLF hör förutom lantbruks- och hushållningssällskapen 31 övriga organisationer som medlemmar. Finlands Svenska 4H hör även till SLF. www.slf.fi

Nylands Svenska Lantbrukssällskap

Vår verksamhetsidé är att ge råd och service till nytta för företagare på landsbygden samt bedriva högklassig försöksverksamhet inom växtodling.

Rådgivning erbjuds

ProAgria

ProAgria är en nationell rådgivningsorganisation med regionala centrum. Genom ProAgria tillhandahålls mångsidig rådgivning och sakkunskap. Organisationen genomför också regionala och internationella projekt som producerar ny information.

Trädgårdsförbundet

Trädgårdsförbundet har en lång historia av trädgårdsrådgivning riktad till både proffs och entusiaster. Syftet med den professionella rådgivningen är att göra det finländska trädgårdsföretagandet kompetent och konkurrenskraftigt. Mer information om de riksomfattande tjänster som erbjuds hittar du via länken nedan.

Tekstin lähde: www.puutarhaliitto.fi

Fjäderfäförbundet

Fjäderfäförbundet är en opartisk centralorganisation inom fjäderfäbranschen som fungerar som länk mellan organisationer och producenter inom branschen samt myndigheterna. Fjäderfäförbundet betjänar medlemmarna i syfte att möjliggöra verksamheten inom fjäderfäbranschen och öka förståelsen om branschen bland olika intressenter. Verksamheten syftar till att förbättra den ekonomiska konkurrenskraften inom fjäderfäbranschen, upprätthålla en god djurhälsostatus och utveckla produkternas kvalitet.

Privata rådgivningsorganisationer

Wikli Group

Wikli Group Oy erbjuder lantbruksföretagare finans- och affärsexperttjänster. Företaget har verksamhet över hela landet.

Finanssila

Finanssila är en redovisningsbyrå som specialiserat sig på ekonomisk förvaltning och planering av jordbruksföretag.

Envitecpolis

Envitecpolis är ett företag som producerar datorprogram.