Kunskapsplattform-Ekonomilaboratoriet

Denna kunskap som är samlad här riktar sig till dig som vill utveckla ditt (lantbruks)företag genom att få en djupare förståelse för ekonomi i stort. I denna guide eller plattform behandlas grunderna i företagsekonomi och samhällsekonomi. Guiden är baserad på källor som finns angivna längst ner.

Ämnen

Samhällsekonomi

När man driver ett företag är det bra att veta vad företagets roll i samhället är och vilka yttre faktorer som påverkar företaget. Samhällsekonomi är läran om hur olika aktörer i samhället samverkar på ett ekonomiskt plan.

Företagsekonomi

Företagsekonomi handlar om ekonomin inom ett företag och hur du maximerar vinsten och utnyttjandet av de resurser som företaget fogar över. Längst ner på sidan finns också några exempelkalkyler som man fritt får använda.

Ekonomilaboratoriets webbinarier

Här finns de flesta av Ekonomilaboratoriets webbinarier sparade. DISCLAIMER! Kom ihåg att marknader och andra omständigheter kan ha ändrats sedan inspelningstillfället!

Stenrik podcast

Stenrik är en podcast som görs medsyftet att sprida kunskap om företagsledning och ekonomi mellan och till lantbruksföretagare. Podcasten produceras av Ekonomilaboratoriet, ett projekt som administreras av Österbottens Svenska Producentförbund rf. och finansieras ur Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

Stenrik podcast
Stenrik podcast