Gemensam utveckling

Gemensam utveckling gör det möjligt för slutanvändare att få tillgång till bättre produkter och tjänster. Detta innebär ständig interaktion med användarna för att utvecklingen av slutprodukten ska gynna dem bäst.

Att samla in olika data och visualisera deras analys på ett begripligt sätt för olika målgrupper är en utmaning. Olika grafiska representationer av data och diagram ingår inte nödvändigtvis i jordbrukarens kärnkompetens, därför krävs det mycket samarbete för att utveckla tjänsterna.

Användningen av tjänsterna och förståelsen av deras data kan kräva att konsulter eller andra jordbrukare som är insatta i frågan förklarar de grafiska representationerna och analyserna som utarbetats utifrån data.

Flera olika aktörer utvecklar tjänster som riktar sig till jordbrukare. Utvecklingsarbetet i forskningsorganisationernas projekt bör i princip vara offentligt. En gemensam utveckling på kodnivå rekommenderas därför starkt för att möjliggöra spridning av utvecklingsarbetet så att det kan utnyttjas av andra och för att undvika överlappande utvecklingsarbete. Genom att samarbeta och dela med sig av koder till andra aktörer gör man det möjligt att fokusera utvecklingsarbetet på att lösa mer utmanande problem.

AgriHubi fungerar som en plattform för samarbete mellan olika aktörer. Experterna hittar varandra bättre och på så sätt förbättras den gemensamma utvecklingen. AgriHubi har ett eget GitHub-konto som gör det lättare att hitta olika kodningsprojekt och genom kontot kan man ge exempel på olika data och tillhandahålla en förteckning över olika gränssnitt. Utvecklingen av detta konto inleddes under sommaren 2022 och vem som helst som vet att någon uppgift fattas kan föreslå att något ska läggas till på kontot.