Neuvonta yrittäjän apuna

Neuvonnalla on pitkä historia suomalaisen maalouden ja puutarhatuotannon apuna. Yhdessä yrittäjien kanssa haetaan ratkaisuja tilan haasteisiin ja kehitystavoitteiden asettamiseen sekä niiden saavuttamiseen.

Neuvonta yrittäjän tukena

Neuvonta

Neuvonnan palvelutarjonta on laajaa ja monipuolista. Neuvontaa on saatavilla suomeksi sekä ruotsiksi. Neuvontaorganisaatiot kattavat koko maan aina Ahvenanmaalta Lappiin saakka. Alueellinen tuntemus auttaa yrittäjää, kun pohditaan kullekin viljelyvyöhykkeelle sopivia vaihtoehtoja. Samaan aikaan nykyiset yhteydenpitovälineet mahdollistavat syvemmän asiantuntijuuden hankkimisen tilalle myös maantieteellisesti kauempaa.

Neuvo 2020 -neuvonta tarjoaa tilallesi laadukasta neuvontaa useista aihealueista. Neuvonta on edullista, sillä maksat vain arvonlisäveron osuuden neuvonnan kokonaiskustannuksista. Neuvontaorganisaatio saa korvauksen neuvonnasta ja neuvonnan valmistelusta. Yksi maatila voi saada neuvontaa 15 000 euron edestä vuosina 2015–2022

Neuvontaa tarjolla

ProAgria

ProAgria on valtakunnallinen neuvontaorganisaatio, jolla on alueelliset keskukset. ProAgrian kautta on saatavissa monipuolisesti neuvontaa ja asiantuntemusta. Järjestö toteuttaa myös alueellisia ja kansainvälisiä hankkeita, jotka tuottavat uutta tietoa.

Puutarhaliitto

Puutarhaliitolla on pitkä historia sekä ammattilaisille että harrastajille suunnatusta puutarhaneuvonnasta. Ammatillisen neuvonnan tavoitteena on kehittää suomalaisesta puutarhayrittämisestä osaavaa ja kilpailukykyistä. Tarjolla olevista valtakunnallisista palveluista on lisätietoa alla olevasta linkistä. Tekstin lähde: www.puutarhaliitto.fi

Siipikarjaliitto

Siipikarjaliitto on puolueeton siipikarja-alan keskusjärjestö, joka toimii alan organisaatioiden ja tuottajien sekä viranomaisten välisenä yhdyssiteenä. Siipikarjaliitto palvelee jäsenistöä siipikarja-alan toiminnan mahdollistajana ja alan ymmärryksen lisääjänä eri sidosryhmien keskuudessa. Toiminnan tavoitteena on siipikarja-alan taloudellisen kilpailukyvyn parantaminen, eläinten hyvän terveystilanteen ylläpito ja tuotteiden laadun kehittäminen. Lähde: siipi.net

Svenska lantbrukssällskapens förbund

SLF är centralorganisation för den svenskspråkiga landsbygdsrådgivningen i Finland. Rådgivningsorganisationen bildar ett nätverk där SLF svarar för samordning av verksamheten och utveckling av rådgivningsmaterial och dataprogram. Till SLF hör förutom lantbruks- och hushållningssällskapen 31 övriga organisationer som medlemmar. Finlands Svenska 4H hör även till SLF. www.slf.fi

Yksityiset neuvontaorganisaatiot

Wikli Group

Wikli Group Oy tarjoaa talouden ja liiketoiminnan asiantuntijapalvelut maatalousyrittäjille. Yritys toimii valtakunnallisesti.

Finanssila

Finanssila on maatalousyritysten taloushallintoon ja -suunnitteluun erikoistunut tilitoimisto.

Envitecpolis

Envitecpolis on laskentaohjelmia tuottava yritys.

Neuvontaa älymaataloudesta

Älymaatalouden parissa kehitys on nopeaa. Älymaatalouteen erikoistuneita neuvojia on ja onneksi nykyiset yhteydenpitovälineet mahdollistavat ajatustenvaihdon helposti pitkistä välimatkoista huolimatta.