Förutsägelse

Förutsägelse är en metod för att bedöma framtida utvecklingsriktningar och hur de påverkar den egna verksamheten, samt för att stärka möjligheterna att hantera förändringar. Förutsägelsedata samlas in från många olika källor, och genom att kombinera dem skapas en så kallad kvalificerad gissning om den framtida verksamhetsmiljön. Här samlar vi information och material om det finska livsmedelssystemet och förändringar i dess verksamhetsmiljö.

Förutsägelserapporter och publikationer

Pellervo Economic Research PTT publicerar regelbundet prognoser om utvecklingen av jordbruk och livsmedelsekonomi.
Läs mer om PTT:s prognoser.

Jord- och skogsbruket är en del av Finlands bioekonomi och bioekonomistrategi. Syftet med 2021 års rapport var att skapa en utvecklingsbild för den finska bioekonomin och att i stor utsträckning utvärdera utvecklingen av bioekonomin i Finland.
Läs mer: Scenariet för hållbar tillväxt i Finlands bioekonomi.

Jordbruket har påverkats kraftigt även av coronakrisen. Det här har diskuterats i Lukes scenariegranskning våren 2020.

Evenemang kring förutsägelse

Logga in för att lägga till ett nytt evenemang
Alla evenemang ›

Inga kommande evenemang