Ennakointi

Ennakointi on keino arvioida tulevia kehityssuuntia, niiden vaikutusta omaan toimintaan ja vahvistaa mahdollisuuksia muutosten käsittelyyn. Ennakointitietoa kertyy monesta eri lähteestä ja niitä yhdistelemällä muodostuu niin sanottu valistunut arvaus tulevasta toimintaympäristöstä. Tänne kokoamme Suomen ruokajärjestelmään liittyvää tietoa ja materiaalia toimintaympäristön muutoksista.

Ennakointiraportteja ja julkaisuja

Pellervon Taloustutkimus PTT julkaisee säännöllisesti ennusteita maa- ja elintarviketalouden kehittymisestä.
Lue lisää PTT:n ennusteet.

Maa- ja metsätalous ovat osa Suomen biotaloutta ja biotalousstrategiaa. Vuonna 2021 laaditussa raportissa tavoitteena oli laatia Suomen biotaloudelle kehityskuva ja arvioida laajasti biotalouden kehityskuvia Suomessa.
Lue lisää Suomen biotalouden kestävän kasvun skenaario.

Korona on vaikuttanut suuresti myös maatalouteen. Tätä on käsitelty Luken skenaariotarkastelussa keväällä 2020.