Personalförvaltning

Människor, både företagsägare och anställda, är den viktigaste tillgången för att föra företagets verksamhet framåt och uppnå affärsverksamhetens mål. Att leda det egna arbetet, att agera arbetsgivare, leda personalen och samarbetsnätverk hör till företagarens vardag.

Forskningsdata om personalförvaltning vid trädgårds-och jordbruksföretag

År 2022 genomförde TTS en undersökning om jordbrukets och trädgårdsnäringens produktivitet. Gårdar har oftast två entreprenörer. Minst tre företagares lokaler var vanligtvis trädgårds- eller djurgårdar. Företagare på djurgårdar än trädgårdsgårdar hade relativt sett fått utbildning för att stödja personalförvaltningen. En minoritet av växtodlingsföretagarna hade denna utbildning, som borde vara tillgänglig via olika kanaler.

Enligt uppgiftslämnarens bedömning hade ungefär hälften av lokalerna god kompetens när det gäller rekrytering och hantering av avlönad arbetskraft samt arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter. Endast ett fåtal bedömde kompetensnivån som dålig. Denna positiva bedömning kan relateras till det faktum att majoriteten av gårdarna hade flera års erfarenhet av betalt arbete.

Läs mer om aktuella resultat (på finska) Tuloksia ja linkkejä – Työtehoseura (tts.fi)

Hermes stöder kollektivavtalskunnandet

Industrifackets mobilapplikation Hermes stöder både arbetstagarens och arbetsgivarens kunnande om kollektivavtal. Appen innehåller lättläst information om arbetsvillkoren inom jordbruks- och trädgårdsbranschen och skogs- och plantskolebranscen på fem språk. Språken är svenskafinskaengelskaukrainska och ryska.

Appen är dessutom ett utmärkt verktyg för förtroendevalda och förbundets aktiva. Innehållet i appen har nu uppdaterats för att återspegla ändringarna till följd av den senaste förhandlingsrundan. Avsikten är att utvidga appens tillämpningsområde också till andra avtalsbranscher, med början i teknologiindustrin.

Dela gärna information om appen! Genom att sprida information om guiden för säsongsarbete och appen Hermes bidrar du till ett bättre arbetsliv för oss alla.

Anställningsvillkor för säsongsarbetare inom jordbruket år 2023–2024

Anställningsvillkoren grundar sig på kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna. Arbetslagstiftningen innehåller bestämmelser om arbetslivet, men många frågor regleras genom kollektivavtal. Det är arbetsgivareförbundet och arbetstagarnas fackförbund som ingår kollektivavtal.

Kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna anger anställningsvillkoren för alla som arbetar inom branschen. Kollektivavtalet är allmänt bindande, vilket betyder att det ska tillämpas på alla arbetsplatser inom branschen.

Kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna finns