Personalförvaltning

Människor, både företagsägare och anställda, är den viktigaste tillgången för att föra företagets verksamhet framåt och uppnå affärsverksamhetens mål. Att leda det egna arbetet, att agera arbetsgivare, leda personalen och samarbetsnätverk hör till företagarens vardag.

Forskningsdata om personalförvaltning vid trädgårds-och jordbruksföretag

Fram till slutet av 2022 genomför TTS ett projekt med fokus på jordbruks- och trädgårdsnäringens produktivitet. Rekommendationer av bekanta har ansetts vara bra praxis när det gäller att anställa arbetskraft. Läs mer om aktuella resultat på sidan Työvoimasta tuottavuutta maa- ja puutarhatalouteen (Työvoima-hanke) -sivulta.

Industrifacket har publiceras i april 2022 en ny Anställningsvillkor för säsongsarbetare inom jordbruket år 2022. Guiden finns på olika språk. Frukt- och Bärodlarnas förbund och Suonenjoenseudun marjanviljelijäin yhditys har deltog i utarbetandet av den.