Henkilöstöjohtaminen

Ihmiset, sekä yrityksen omistavat että sinne palkatut henkilöt, ovat tärkein voimavara viemään yrityksen toimintaa eteenpäin ja saavuttamaan liiketoiminnalla asetetut tavoitteet. Oman työn johtaminen, työnantajana toimiminen, henkilöstöjohtaminen ja yhteistyöverkoston johtaminen ovat osa yrittäjän arkea.

Tutkittua tietoa henkilöstöjohtamisesta puutarhataloudessa ja maataloudessa

TTS teki vuonna 2022 kyselyn maa- ja puutarhatalouden tuottavuudesta. Tiloilla on useimmiten kaksi yrittäjää. Vähintään kolmen yrittäjän tilat olivat tyypillisesti puutarha- tai eläintiloja. Henkilöjohtamista tukevaa koulutusta olivat saaneet suhteellisesti yleisemmin eläintilojen kuin puutarhatilojen yrittäjät. Kasvitilojen yrittäjistä vähemmistöllä oli tätä koulutusta, jota on syytä olla tarjolla eri kanavien kautta.

Noin puolella tiloista oli vastaajan arvion mukaan hyvä osaamistaso sekä palkkatyövoiman rekrytoinnissa, johtamisessa että työnantajan lakisääteisissä velvollisuuksissa. Vain muutamat arvioivat osaamistason huonoksi. Tähän positiiviseen arvioon voi liittyä se, että enemmistöllä tiloista oli useiden vuosien kokemus palkkatyövoimasta.

Lue lisää tuloksista Työvoimasta tuottavuutta maa- ja puutarhatalouteen (Työvoima-hanke)-sivulta:

Tuloksia ja linkkejä – Työtehoseura (tts.fi)

Ota Hermes-kännykkäsovellus käyttöösi

Teollisuusliiton viime vuonna pilotoima Hermes-kännykkäsovellus on valmis käytettäväksi. Sovellus sisältää oikeellista ja ajantasaista tietoa maa-, puutarha- ja metsätalouden sekä taimitarha-alan työehdoista sekä suomalaisesta työelämästä ja Suomeen muuttamisesta. Sovelluksen voi ladata maksutta ja sitä voi käyttää täysin anonyymisti.

Hermes-sovelluksen kielinä ovat suomen lisäksi ukraina, englanti, venäjä ja ruotsi. Sovellus helpottaa kielimuurin ylittämistä maa- ja puutarhatalouden sekä metsä- ja taimitarha-alojen työpaikoilla, sillä kieltä voi vaihtaa kätevästi yhdellä napinpainalluksella. 

Kausityöoppaasta tietoa maatalousalan työehdoista

Myös maatalouden kausityöntekijöille suunnattu kausityöopas on päivitetty. Kausityöopas sisältää tietoa maatalousalan työehdoista ennen kaikkea määräaikaisen kausityöntekijän näkökulmasta. Opas on laadittu yhteistyössä työnantaja- ja tuottajajärjestöjen kanssa, ja sen selkeäsanaisesta ja tiiviistä esitysmuodosta on hyötyä myös työnantajapuolelle.

Opas löytyy Teollisuusliiton verkkosivuilta sekä teksteinä että tulostettavassa pdf-muodossa ukrainaksi, englanniksi, venäjäksi, ruotsiksi ja suomeksi.