Riskhantering

För att vi ska kunna förbereda oss på risker och utarbeta riskplaner måste vi först identifiera dem. Företagaren känner själv verksamheten i sitt företag bäst, men vad händer om företagaren inte kan ta hand om sitt företag? Men hur och på vilka risker bör vi förbereda oss i en föränderlig verksamhetsmiljö?

Marknadsrisker

Spannmålsbranschens samarbetsgrupp har sammanställt en rumstavla kring förberedelse som du kan använda för att identifiera marknadsrisker på din egen gård.

Personrisker

Hantering av personrisker spelar en viktig roll vid primärproduktionsföretag, där man hanterar massor, arbetar under olika väderförhållanden, arbetar med maskiner och där arbetsdagarnas längd kan begränsa återhämtningen under högsäsongen. I många fall är jordbruksföretag också arbetsplatser för en eller två företagare, vilket gör att hela företagets verksamhet kan äventyras om personliga risker uppstår. Mer information om arbetarskydd finns till exempel på TTS temasida om (på finska) säkerhet i arbetet på gårdar.

Goda exempel på säkerhet i arbetet Mela sammanställer Goda exempel på säkerhet i arbetet på sin webbplats.

Poddcastserie om gårdsbränder

Miten maatilHur kan gårdar i förväg förbereda sig inför en hotande eldsvåda? Och vad ska man göra om elden redan är lös? I Naturresursinstitutets poddcastserie (på finska) om gårdsbränder diskuteras brandsäkerheten på gårdarna, beredskapen för eldsvådor och att rädda djur i en nödsituation.