Riskien hallinta

Riskit on tunnistettava, jotta niihin voi varautua ja laatia suunnitelmat riskien varalle. Yrittäjä tuntee itse oman yrityksensä toiminnan parhaiten, mutta entä jos yrittäjä ei pysty hoitamaan yritystään? Entä miten ja millaisiin riskeihin on varauduttava muuttavassa toimintaympäristössä?

Markkinariskit

Markkinariskien varautumiseen on Vilja-alan yhteistyöryhmä koonnut huoneentaulun, jonka avulla voi omalla tilalla pohtia markkinariskeihin varautumista.

Henkilöriskit

Henkilöriskien hallinta on merkittävässä roolissa alkutuotannon yrityksissä, jossa käsitellään massoja, työskennellään erilaisissa sääolosuhteissa, työskennellään koneiden kanssa ja sesonkiaikoina työpäivien pituus voi rajoittaa palautumista. Usein maatalousyritykset ovat myös yhden tai kahden yrittäjän työpaikkoja, jolloin henkilöriskien toteutuessa koko yrityksen toiminta voi vaarantua. Tarkemmin työturvallisuuteen voi tutustua mm. TTS:n Työturvallisuus maatiloilla -teemasivulla.

Työturvallisuuden hyviä käytäntöjä Mela kokoaa omalle sivustolleen Työturvallisuuden hyvät käytännöt.

Maatilapalot-podcastsarja

Miten maatiloilla voisi varautua ennakkoon uhkaavaan tulipalotilanteeseen? Entä mitä tehdä, jos tilanne on jo päällä? Luonnonvarakeskuksen Maatilapalot-podcastsarjassa keskustellaan maatilojen paloturvallisuudesta, tulipaloon varautumisesta ja eläinten pelastamisesta hätätilanteessa.