Kostnadskontroll och upphandling

Produktionsfaktorernas priser bestäms likt producentpriserna av marknaden. För att sänka kostnadsnivån är det dock möjligt att schemalägga inköp, delbetala dem eller göra gemensamma inköp. Aktiv upphandling och offertförfrågningar till flera parter är också sätt att försöka kontrollera kostnadsnivån.

Työtehoseura har sammanställt metoder och medel för gårdssamarbete på sidan Tilayhteistyö. Samarbete är ofta ett viktigt sätt för gårdarna att försöka kontrollera produktionskostnaderna, särskilt fasta kostnader.


Temawebbsidan Tilayhteistyö skapades inom ett projekt som sammanställde praktiska exempel på samarbete mellan mjölkgårdar. Läs mer om dem här.