Intresserad av lönsamhetsbokföring?

Verksamheten med lönsamhetsbokföring är helt avgiftsfri för gårdar. Lönsamhetsbokföringsrådgivare på ProAgria Centralerna, Handelsträdgårdsförbundet och Paliskuntain yhdistys sköter anslutningen till lönsamhetsbokföringen.

En företagare på en lönsamhetsbokföringsgård får avgiftsfritt kalkyler och rapporter för uppföljning och utveckling av gårdens ekonomi. För vart och ett företag produceras årligen en bokslutsrapport, som innehåller resultat- och balansräkning, intäkts- och kostnadsspecifikationer och en likviditetskalkyl för jordbruks- och trädgårdsproduktion och renhushållning. Utgående från dessa beräknas nyckeltal som beskriver lönsamhet, soliditet och betalningsberedskap.

Lönsamhetsbokföringsrådgivare:

Kontakten på finska: