Tule mukaan kannattavuuskirjanpitoon

Maksutonta edelläkävijätietoa oman maatila- tai puutarhayrityksen kehittämiseen! Kannattavuuskirjanpitoon osallistumalla saat monipuolisia laskelmia ja raportteja, jotka auttavat tarkentamaan omaa tekemistä ja talouden hoitoa.

Uusia tiloja otetaan jatkuvasti mukaan kannattavuuskirjanpitoon. Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä Luonnonvarakeskukseen: kannattavuuskirjanpito@luke.fi tai aineistoa keräävien organisaatioiden kannattavuuskirjanpidosta vastaaviin henkilöihin ProAgria Keskuksissa, Kauppapuutarhaliitossa, Paliskuntain Yhdistyksessä ja Mehiläishoitajain Liitossa. Yhteystiedot löydät tästä alta.

Kannattavuuskirjanpidon tulo- ja menotiedot saadaan tilan verokirjanpidosta. Lisäksi tarvitaan tiedot viljelyalasta, eläinten määristä, tuotantomääristä, tuote- ja panosvarastoista, käyttöomaisuudesta ja työtuntien määristä. Tilinpäätösraportti sisältää tulos- ja taselaskelmat sekä koko yrityksen maksuvalmiuslaskelman. Vertailuraportti sisältää kahden viimeisimmän tilikauden tilinpäätöslaskelman ja tunnuslukujen lisäksi myös pidempiä aikasarjoja tärkeimmistä tunnusluvuista. Oman yrityksen tulokset näet myös kirjautumalla Taloustohtori-verkkopalveluun.

ProAgrian kannattavuuskirjanpidon neuvojien yhteystiedot

Lönsamhetsbokföringsrådgivare: