Konsumentval

Konsumenterna påverkar marknaden med sina val och det är viktigt att förstå hur konsumenternas efterfrågan utvecklas. Det finns olika trender, men vissa stannar upp redan i startgroparna. Som företagare måste du bedöma förändringar i konsumenternas efterfrågan och trender som påverkar den egna verksamheten. Du kan läsa mer om finländarnas konsumtionsvanor bland annat av Finlands Dagligvaruhandel rf:s kvartalsmässigt publicerade data. Via nedanstående länk kommer du åt PTY:s Excel-filer.

Produktgruppsspecifik försäljning i dagligvaruhandeln

Konsumtionsvanor på exportmarknaderna

Exportmarknadernas konsumentvanor och attityder skiljer sig från våra i Finlands. För de finska konsumenterna kan relevanta livsmedelsegenskaper vara mindre viktiga någon annanstans och på motsvarande sätt kan vissa andra egenskaper vara av största vikt.

Djurens välbefinnande eller produktionens klimatpåverkan kan vara ett försäljningsargument i norra eller västra Europa, men i de flesta av världens målländer är dessa inte ens bland de viktigaste. I Asien är det viktigaste argumentet ofta produktsäkerhet, i Central- och Sydamerika hälsa och i afrikanska länder näring. Konsumtionsvanorna varierar i varje målland beroende på produktgrupp och konsumentsegment. Även om globala konsumenttrender tenderar att påverka överallt kan förändringens takt, tillväxt eller konsumtionsnivån skilja sig avsevärt. Att känna till detaljer och nyansskillnader är centralt vid produktion och försäljning av livsmedel till exportmarknader.

Exempel

Konsumenternas attityder och vanor och kunskaper om Finland och finska livsmedelsprodukter testades i fyra olika länder inom ramen för det exportfrämjande projektet RuoKasvu. Konsumenterna berättade även om sina apporterade också sina associationer till arktisk mat. Se hur konsumenternas preferenser och smak skilde sig i JapanSingapore, Förenade Arabemiraten eller Tyskland.

Arktisk livsmedelsproduktion

Arktisk mat är mat som produceras norr om 60:e breddgraden. Webbplatsen Arctic Food from Finland erbjuder marknadsförings- och kommunikationsmaterial samt forskningsdata om arktiska livsmedels fördelar och mervärdesfaktorer för företag. Många mervärdesfaktorer föds just i primärproduktionen. Läs mer

Bild: Pekka Kotkaniemi / Vastavalo