Kuluttajien valinnat

Kuluttaja vaikuttaa omilla valinnoillaan ja onkin tärkeää ymmärtää millaisia kehityskuvia kuluttajakysynnän parissa tapahtuu. Erilaisia trendejä tulee, mutta osa niistä ei kannata alun jälkeen pidempään. Yrittäjänä onkin arvioitava millaiset kuluttajakysynnän muutokset ja kehityssuunnat ovat omaan toimintaan vaikuttavia. Suomalaisesta kuluttajakäyttäytymisestä saa viitettä mm. Päivittäistavarakauppayhdistyksen (PTY ry) neljännesvuosittain julkaistavasta datasta. Oheisen linkin kautta pääset tutustumaan PTY:n excel-tiedostoihin.

Päivittäistavarakaupan tuoteryhmäkohtaiset myynnit

Kulutustottumukset vientimarkkinoilla

Kuluttajien tottumukset ja aseenteet vientimarkkinoilla ovat erilaisia kuin meillä kotimaassa. Suomalaisille kuluttajille merkitykselliset elintarvikkeiden ominaisuudet saattavat olla muualla vähemmän tärkeitä ja vastaavasti muut ominaisuudet ensisijaisen tärkeitä.

Eläinten hyvinvointi tai tuotannon ilmastovaikutus voi olla myyntiargumentti Pohjois- tai Länsi-Euroopassa, mutta maailman useimmissa kohdemaissa nämä eivät ole edes tärkeimpien joukossa. Aasiassa tärkein argumentti on usein tuoteturvallisuus, Keski- ja Etelä-Amerikassa terveellisyys ja Afrikan maissa ravitsemus. Jokaisen kohdemaan kulutustottumukset vaihtelevat lisäksi tuoteryhmittäin ja kuluttajasegmenteittäin. Vaikka maailmanlaajuiset kuluttajatrendit vaikuttavat yleensä kaikkialla, muutosten tahti, kasvu tai kulutuksen taso saattavat erota merkittävästi. Yksityiskohtien ja vivahde-erojen tunteminen on keskeistä, kun elintarvikkeita valmistetaan ja myydään vientimarkkinoille.

Esimerkkejä

Kuluttajien asenteet ja tottumukset sekä tietämys Suomesta ja suomalaisista elintarvikkeista testattiin neljässä eri maassa Ruokasvu -vienninedistämishankkeen puitteissa. Kuluttajat kertoivat myös mielleyhtymistään arktiseen ruokaan liittyen. Tutustu siihen kuinka kuluttajien preferenssit ja mieltymykset erosivat Japanissa, Singaporessa, Arabiemiraateissa tai Saksassa.

Arktinen ruoantuotanto

Arktinen ruoka tarkoittaa 60. leveyspiirin pohjoispuolella tuotettua ruokaa. Arktisen ruoan sivusto tarjoaa markkinointi- ja viestintämateriaalin lisäksi tutkittua tietoa arktisuuden eduista ja lisäarvotekijöistä yrityksille. Monet lisarvotekijät syntyvät juuri alkutuotannossa. Lue lisää

Kuva: Pekka Kotkaniemi / Vastavalo