Vad är smart jordbruk?

Smart jordbruk utnyttjar digitala system och verktyg för att driva en gård och basera sin verksamhet på data och information. Gårdens informationshantering omfattar insamling, behandling, lagring och delning av data i nödvändig form för att driva gårdens verksamhet.

Satsa resurseffektivt på rätt plats vid rätt tid

Gårdens informationshantering utnyttjar datakällor från olika samarbetspartner utanför gården, såsom industri, administration, konsumenter eller andra gårdar. Systemen kan smidigt utbyta information med varandra och jordbrukaren kan skräddarsy dem till en optimal ’’verktygslådan’’ för sitt företag.

Inom smart jordbruk tillämpas precisionsjordbrukets principer och teknik för optimala satsningar på rätt plats vid rätt tid på ett resurseffektivt och miljövänligt sätt. Framtidens smarta jordbruk, det så kallade jordbruket 5.0, utgör produktion för att nära människor på ett hållbart sätt. Det kännetecknas av storskalig tillämpning av robotik och artificiell intelligens inom branschen.

Vägkarta för smart jordbruk för snabba men genomtänkta åtgärder

I den nyligen publicerade Jordbrukets klimatvägkarta gestaltas mål och åtgärder fram till år 2030. Vägkartan är en expertrapport, som genomförts av ett brett spektrum aktörer. I slutet av rapporten föreslås ett antal åtgärder och ansvariga parter för åtgärderna. Förhoppningen är att färdplanen ska bidra till sektorns utveckling och leda till snabba men genomtänkta praktiska åtgärder för att uppnå målet för 2030.