Älymaatalous

Älymaatalous on avain kannattavan ja kestävän maatalouden kehittämiselle. Digitaalisuuden, automaation, robotiikan ja älyteknologian hyödyntäminen on keskeistä sekä tuotannossa että liiketoiminnassa.

Älymaatalous 2030 tiekartta

ÄlyAgri – älymaatalouden teemaverkosto

ÄlyAgri-verkosto yhdistää maatalousalan ja teknologia-alan toimijoita ja jalkauttaa tutkimusosaamista ja innovaatioita yritysten käyttöön. Verkosto tehostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristöjen käyttöä sekä nostaa esiin yritysten koulutustarpeita.

ÄlyAgri

Uusinta Digimaatalous-teknologiaa

Yhdeksän puheenvuoroa täsmäviljelystä. Katso AgriHubin, TTS Työtehoseuran ja verkoston yhteistyönä toteutettujen webikahvien tallenteet.

Videot täsmäviljelystä

Perustietoa älymaataloudesta

Tekniikka

Digimaatalous.fi- sivusto tarjoaa maatalouteen soveltuvista uusista teknologioista tietoa ja käytäntöä yhdessä paikassa. Kannattaa tutustua myös Digimaatalous-webinaarikahvien puheenvuoroihin.

Palvelut

Digitaaliset palvelut avustavat yrityksiä hyödyntämään dataa toiminnassaan. Yhä useammin palveluihin sisältyy myös tekoälyominaisuuksia.

Tekniikka liiketoiminnassa

Näkökulmia siihen, kuinka tekniikkaa ja palveluita voidaan koota kokonaisuuksiksi liiketoimintaa terävöittämään.
Muista, että teematreffeillä voit tuoda esiin tietotarpeesi!

Paljon outoja sanoja? Katso teknologiasanasto

Käytännön älymaatalous

Käytäntö

Maatalousyrittäjien ja yritysten kokemuksia teknologian toimimisesta käytännössä.

Demoja

Yrittäjien ja yritysten, oppilaitosten ja hankkeiden kokeiluja esikaupallisilla teknologioilla. Esimerkkejä teknologian hyödyntämisestä uudella tavalla.

Teoriaa ja protoja

Teoria ja prototyypit uusien innovaatioiden alkulähteillä. Miten teoria toimii käytännössä, mitä hyötyä tavoitellaan, mitä rajoitteita ja reunaehtoja uuden ratkaisun käytölle on?

Älymaatalouden koneet, laitteet ja sovellukset

Älyteknologia, digitaalisuus, konenäkö – maataloudessa hyödynnetään monin tavoin uutta tekniikkaa ja voi olla vaikea pysyä mukana, mitä eri valmistajat tarjoavat. Esimerkiksi automaattiohjauslaitteita on markkinoilla lähes kaikkiin traktoreihin asennettavina, täsmäviljelyn toteuttamiseen on lukuisia työkaluja, älyteknologialla voi ohjata valaistusta ja nykyaikainen navetta on täynnä erilaista teknologiaa.

Voit tutustua näistä moniin ÄlyAgrin tuottamilla videoilla, webinaaritallenteissa ja tietoiskuissa.

Turvallinen älymaatalous

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuus rakentuu teknisistä ratkaisuista ja toimintatavoistamme. Automaatio tuo tullessaan uusia näkökohtia työturvallisuuteen.

Säädökset ja suositukset

Monet säädökset ja suositukset koskevat älymaataloutta. Mitä on hyvä tietää dronien käytöstä, kasvinsuojeluruiskujen testauksesta, työkoneista liikenteessä ja tekoälystä koneissa?

Standardit

Älymaatalouden rakentumista tukevat ja yrittäjien toimintaa tukevat teknologiastandardit.

Ajankohtaista älymaataloudesta

Kaikki ajankohtaiset ›

Keskusteluryhmiä älymaataloudesta

Älymaatalouden asiantuntijoita