Data tehokkaaseen käyttöön

Maataloudessa datan määrä kasvaa jatkuvasti. Maatilat ovat vääjäämättä siirtymässä datatalouteen, jossa tilaa johdetaan yhä enemmän dataan perustuen. Datan tehokas käyttö on siksi yhä tärkeämpää.

Miksi datasta pitäisi nyt kiinnostua?

EU:n datastrategia on iso asia, johon voi tutustua pala kerrallaan. Ensimmäiset rohkeat keräävät suurimmat sadot, kirjoittaa blogissaan TKI-asiantuntija Eeva-Kaisa Pulkka ÄlyAgri-hankkeesta.

Blogi

Perustietoa datasta

Mitä data on?

Maataloudessa datan määrä kasvaa jatkuvasti. Maatilat ovat vääjäämättä siirtymässä vaiheittan datatalouteen, jossa tilaa johdetaan yhä enemmän dataan perustuen.

Mistä dataa saadaan?

Dataa syntyy viranomaisten taholta, maatilojen työkoneissa ja mittalaiteissa sekä kolmannen osapuolen toimesta.

Datan merkitys

Data tuotannon raaka-aineena, tuotoksena ja liiketoiminnan kirittäjänä. Datan avulla voi myös jakaa työtaakkaa turvallisesti.

Alla olevien otsikoiden takana olevat lyhyet videot antavat nopeat vastaukset datan peruskysymyksiin.

Datan hyödyntäminen

Datan säännöt ja liiketoiminta

Datan keruuta, varastoimista ja jakamista ja käyttämistä sääntelevät monet asetukset. Säännöksin tuetaan turvallisen ja reilun datatalouden rakentumista.

Tekoäly ja analytiikka

Data-analyytiikan menetelmin datasta muodostetaan tietoa, jonka avulla pystytään tekemään hyödyllisiä johtopäätöksiä. Tekoälyä sovelletaan enenevästi päätöksenteon tukijärjestelmissä erillisissä palveluissa tai osana koneiden itsenäistä toimintaa.

Datainfra

Datan keruu, siirtäminen, varastointi, muokkaus, analysointi ja hyödyntäminen tarvitsevat tekniset ja sopimukselliset rakenteet.

Datat käytössä

Demot

Datan hyödyntämistä uudella tavalla käytännössä.

Yhteiskehittäminen

Kehitetään dataa hyödyntäviä ratkaisuja yhdessä. Näin tuotteista ja palveluista saadaan loppukäyttäjille parempia.

Datalähteitä

Mitä datalähteitä on maatilayrityksen hyödynnettävissä?

Keskustele datasta ja sen käytöstä

Data-asiantuntijoita