Data tehokkaaseen käyttöön

Data on tuotannontekijä ja tuote sekä side yhteistyössä. Sen tehokas käyttö on yhä tärkeämpää.

Perustietoa datasta

Datan merkitys

Data tuotannon raaka-aineena, tuotoksena ja liiketoiminnan kirittäjänä. Datan avulla voi myös jakaa työtaakkaa turvallisesti.

Mistä dataa saadaan?

Maatilayritysten käyttämät ja saatavilla olevat datalähteet.

Mitä data on?

Dataa on monessa muodossa sen syntytavasta, jalostusasteesta ja käyttökohteesta riippuen.

Datan hyödyntäminen

Datan säännöt ja liiketoiminta

Datan keruuta, varastoimista jakamista ja käyttämistä sääntelevät monet asetukset. Säännöksin tuetaan turvallisen ja reilun datatalouden rakentumista.

Tekoäly ja analytiikka

Data-analyytiikan menetelmin datasta muodostetaan tietoa, jonka avulla pystytään tekemään hyödyllisiä johtopäätöksiä. Tekoälyä sovelletaan enenevästi päätöksenteon tukijärjestelmissä erillisissä palveluissa tai osana koneiden itsenäistä toimintaa.

Datainfra

Datan keruu, siirtäminen, varastointi, muokkaus, analysointi ja hyödyntäminen tarvitsevat tekniset ja sopimukselliset rakenteet.

Datat käytössä

Demot

Datan hyödyntämistä uudella tavalla käytännössä.

Yhteiskehittäminen

Kehitetään dataa hyödyntäviä ratkaisuja yhdessä.

Datalähteitä

Mitä datalähteitä on maatilayrityksen hyödynnettävissä?

Keskustele datasta ja sen käytöstä

Data-asiantuntijoita