Lönsamhet

Lönsamhet är en förutsättning för affärsverksamhetens kontinuitet och för dess utvecklingsmöjligheter. För jordbruks- och trädgårdsföretagen har lönsamhetsutvecklingen varit på nedåtgående. Då externa faktorer påverkar driften av gårdar och trädgårdar avgörs verksamhetsvillkoren för branschföretagen inte helt och hållet av entreprenörerna själva.

Vi ökar lönsamheten

Lönsamhetsövervakning

Lönsamhets- och ekonomiutvecklingen för finska jordbruks- och trädgårdsföretag övervakas och förutsägs genom lönsamhetsbokföring. Materialet ligger till grund för flera tjänster på webbplatsen Ekonomidoktorn, där alla jordbrukare bland annat kan granska och analysera den ekonomiska utvecklingen av den egna lantbruksinriktningen. Bokföringsgårdarna får en företagsspecifik bokslutsrapport, prognoser och en jämförelserapport. Från Ekonomidoktorn får bokföringsgårdarna även sitt företags växthusgas- och koldioxidresultat och i framtiden kommer PeltoOptimi att tillhandahålla även resultaten från kvalitetsklassificeringen av sina sektorer.

Intresserad av lönsamhetsbokföring?

Om du är intresserad av att få tillgång till dessa gratistjänster ska du gå med i lönsamhetsbokföringen. Kontakta ProAgria-centralen på ditt område, de är Naturresursinstitutets (Lukes) partner i ärendet och hjälper dig vid behov att analysera resultaten.

Karhinens rapport vände blickarna till lönsamhet

Rapporten ”Uusi Alku. Maatalous on myös tulevaisuuden elinkeino” (2019), ’En ny början. Jordbruket är också framtidens näring’, grundar sig på en omfattande utredning av strukturella problem i det finska jordbruket. Jordbrukets företagarinkomst har minskat i över tio år och primärproduktionsföretagens lönsamhetsutveckling är går åt samma håll. I utredare Reijo Karhinens rapport presenteras en lägesbild och förslag till korrigerande åtgärder.

Åtgärder för att förbättra lönsamheten

Producentorganisationer

En producentorganisation är en sammanslutning som producenter av en viss jordbruksprodukt har grundat på eget initiativ. En producentorganisation verkställer sina medlemmarnas mål för produktionen av jordbruksprodukter. Syftet kan vara att hjälpa medlemmarna planera och marknadsföra produktionen eller utveckla jordbruksmetoder. Producentorganisationssystemet finns till för att stärka producenternas ställning på marknaden. Livsmedelsverket ger mer information om grundande av en producentorganisation.

Gemensamt matbord

Syftet med diskussionsforumet Gemensamt matbord är att öka uppskattningen för finsk mat- och livsmedelskultur, kristallisera varumärket finsk mat både i Finland och utomlands samt främja hela kedjans gemensamma intresse.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen

Livsmedelsmarknadsombudsmannens arbetsuppgift är att förbättra livsmedelsmarknadens funktionalitet och förhindra praxis som strider mot god affärssed. Ombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Ombudsmannens kontor finns i anslutning till Livsmedelsverket.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen

Statistik över jordbrukets lönsamhet i Europa

Agri-food data portal

På den här webbplatsen kan du ta del av europeisk jordbruksstatistik, marknadsdata, GJP-indikatorer, lönsamhetsdata för jordbruket och bland annat landsspecifika data sammanställda på ett ställe. Webbplatsen är på engelska.

FADN-databasen

FADN-databasen producerar jämförbara data om det europeiska jordbrukets ekonomiska situation. Statistikdatabasen är på engelska.

FADN-analyser

Databasen producerar samlade tabeller och möjliggör landsspecifika jämförelser. Innehållet är på engelska.

Aktuellt om lönsamhet

Alla evenemang ›

Inga kommande evenemang