Markkinat

Markkinoiden seuranta on osa yrittäjän arkea ja siihen on onneksi olemassa erilaisia työvälineitä ja markkinatietoa analysoitunakin. Tänne olemme koonneet erilaisia markkinatiedon lähteitä, toivottavasti ne auttavat sinua työssäsi!

Markkinatieto

Markkinainformaatio

Markkinainformaatio antaa ajantasaista tietoa miten tuotantopanos- ja tuotemarkkinat reagoivat ja mihin suuntaan ne ovat kehittymässä. Maatalouden tuotantopanosten hintaan vaikuttaa mm. raakaöljyn ja muun energian sekä niiden valmistukseen käytettyjen raaka-aineiden hinta. Alla olevista linkeistä pääset syventymään erilaisiin markkinatiedon lähteisiin.

Mistä markkinainformaatiota?

Onko joku kanava, jota seuraat, mutta se ei ole tänne listattuna? Auta ja vinkkaa siitä Verkostoidu -osan keskustelupalstalla tai laita AgriHubin yhteyshenkilöille sähköpostia. Näin autat myös muita löytämään tärkeän tiedon lähteille.

Kuluttajakysyntä

Kuluttajakysyntä vaikuttaa toisissa tuotteissa suorempaan, toisissa tuotteissa hieman epäsuoremmin yrittäjän tekemiin valintoihin ja ratkaisuihin omalla tilallaan. Vuosikymmenten saatossa on nähty muutosta, mm. maitotuotteita nykyisellään enemmän syödään kuin juodaan ja lehtivihannesten valikoima puolestaan on laajentunut markettien hyllyillä. Tänne kokoamme tilastoja, raportteja ja tutkimustietoa kuluttajakysyntään liittyvistä asioista.

Suhdannekatsaukset ja ennusteet

PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennuste

PTT julkaisee maa- ja elintarviketalouden ennusteita kahdesti vuodessa. Ennusteissa arvioidaan toimintaympäristön muutosten vaikutuksia, tuotantomäärien kehitystä sekä maatalouden yrittäjätulon kehitystä. Lisäksi tuotantopanosten hintakehityksen avulla kuvataan tuotantokustannusten muutosta.

Luken suhdannekatsaus

Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisee vuosittain suhdannekatsauksen Suomen maa- ja elintarviketalouden kehitysnäkymistä ja viimeisimmistä tutkimuksista. Katsauksessa tarkastellaan mennyttä vuotta, seurataan alan viimeaikaisia trendejä ja luodataan tulevaa.

PTT:n ennuste kansantaloudesta ja asuntomarkkinasta

Kansantalouden ennusteessa arvioidaan ajankohtaisten asioiden vaikutusta muun muassa Suomen bruttokansantuotteeseen, vientiin ja inflaatioon. Ennuste laaditaan kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Tiedon lähteille

Markkinamarginaalit

Markkinamarginaalien avulla voidaan tarkastella maataloustuotteiden ja tuotantopanosten hintojen vaihtelun vaikutusta tuottajalle jäävään marginaaliin. Marginaalit on rakennettu seuraamaan nopeasti markkinoiden muutosta ja siten palvelemaan sekä maatalouspolitiikan tekoa että yleistä keskustelua.

Kotimaisen viljan hinnat

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR seuraa ostohintoja ja ne ovat avoimesti saatavilla, klikkaa tuorein hintatieto!

Kasvisten hintaseuranta

Avomaavihannesten, kasvihuonevihannesten sekä marjojen ja hedelmien tuottajahintoja seuraa Kasvistieto Oy.

Kansainvälistä markkinatietoa

Kotimaiset markkinat ovat osa Euroopan ja laajemmin maailman markkinoita. Kansainvälisten markkinoiden – tuotannon, tarjonnan ja kysynnän, hintojen sekä ulkomaankaupan – seuranta on tärkeää, koska sen avulla voi helpommin ymmärtää myös Suomen markkinakehitystä.

EU komissio julkaisee ajantaisaista markkinatietoa sisältäen tuotantotilastoja, hintoja, ulkomankauppavirtoja. Yllä olevan kaltaisista yhteenvetokuvista (dashboards) pääsee tarkastelemaan yksityiskohtia. Viikottain päivittyvät markkinatietopaketit ovat saatavilla muun muassa näistä tuotantosuunnista (palvelu on englanninkielinen):

Markkinatietoa EU:sta

EU komissio julkaisee ajantasaista markkinatietoa, joka sisältää tuotantotilastoja, hintoja ja ulkomaankauppavirtoja. Yhteenvetokuvista (dashboards) pääsee tarkastelemaan yksityiskohtia. Viikottain päivittyvät markkinatietopaketit ovat saatavilla muun muassa näistä tuotantosuunnista. Palvelu on englanninkielinen.

Kansainväliset markkinatiedon lähteet

Viljapörssi – Matif

Tietoa viljojen ja öljykasvien hintakehityksestä maailmanmarkkinoilla.

EU:n hintaseuranta

Tuotantosuuntakohtaista hintaseurantaa tehdään Euroopan unionin alueelta komission toimesta. Hintatiedot päivittyvät kuukausittain. Hintaseurantatiedot ovat saatavilla englanniksi.

FAO Food Price Index

Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO seuraa kuukausittain ruokahyödykkeiden kansainvälisiä hintoja. Materiaalit ovat englanniksi.

International Grains Council

International Grains Council (IGC) tavoittelee avoimempaa ja reilumpaa viljamarkkinaa. Sivulla on tarjolla markkinatietoa viljoista, indeksi-tietoa sekä viisivuotinen ennakointi viljojen kysynnästä ja tarjonnasta. Materiaalit ovat englanniksi.

Energiamarkkinan seuranta

Trading Economics tarjoaa ajantasaista markkinainformaatiota, kuten maataloustuotteiden hintatietoa. Oheinen linkki vie EU -alueen maakaasun hintatauluun.

Agrarmartk Informations-Gesellschaft mbH – Saksa

Saksalainen maatalousmarkkinatiedon kokoaja AMI seuraa eri tuotteiden markkinoiden kehityksiä. Markkinatieto ja ajankohtaiset analyysit on saksaksi, mutta myös englanninkielisiä julkaisuja löytyy. Google translator auttaa kääntämään tekstiä suomeksi tai ruotsiksi.

Ajankohtaista markkinatilanteesta

Kaikki ajankohtaiset ›