Stärk den psykiska hälsan

Tips för att främja det psykiska välbefinnandet. Psykiskt välbefinnande är en del av det övergripande välbefinnandet och en grundförutsättning för arbetsförmåga. Produktiviteten i arbetet förbättras och arbetshälsan stärks när det psykiska välbefinnandet är i balans. Även social kompetens i arbetsgemenskapen och interaktionsförmåga bidrar till det psykiska välbefinnandet. Förmåga att anpassa sig till förändringar, dvs. resiliens, är en viktig resurs i dagens arbetsliv.

Känn dig själv, må bättre

Självkännedom har en koppling till välbefinnandet, eftersom du har lättare att vara nöjd med ditt liv och arbete när du vet vad du vill, kan och har som mål. God självkännedom hjälper dig att förstå andra människor bättre och också att ta dig igenom förändringar och kriser i livet. Självkännedom i fråga om arbetet betonas särskilt hos företagare, eftersom dessa själva ansvarar för sitt välbefinnande och sin ork. De som har god självkännedom lyckas fatta rätt beslut och välja rätt lösningar för sig själva. Valet av lösningar styrs också av värderingarna, och värderingarna har i sin tur en koppling till motivationen. Sådant som du själv upplever att är värdefullt skapar motivation och framgångar inom de olika delområdena av både privat- och arbetslivet. På MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s webbplats finns mycket information och övningar som hjälper dig att stärka dig själv och ditt psykiska välbefinnande.

Identifiera och hantera stress

Alla upplever stress någon gång i livet. Hur vi reagerar på stress är individuellt och det är viktigt att lära känna sina gränser och att känna igen tecknen på för mycket stress. Långvarig stress orsakar fysiska och psykiska hälsoproblem, som i sin tur kan leda till utbrändhet i arbetet. Belastning uppstår alltid i arbetet, men om den blir långvarig utan möjlighet till återhämtning kan den ge upphov till olika symptom som sömnstörningar, lättretlighet och minnessvårigheter. Det är bra att komma ihåg att all stress och belastning inte är skadlig, utan det finns också energigivande stress. Energigivande stress stärker dina resurser och hjälper dig att nå dina mål och klara dig i vardagen. Du hanterar stress genom att ge dig själv möjlighet till korta avbrott och stunder av välbefinnande i vardagen eller genom att göra avslappningsövningar för både kroppen och psyket. Det finns många olika slags avslappningsövningar och det är viktigt att du hittar det bästa sättet för dig att slappna av och återhämta dig. Tips för stresshantering finns bland MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s avslappningsövningar och på LPA:s faktakort om stress.

Resiliens – krockkudde vid förändringar

Resiliens är individens förmåga att klara av förändringar och återhämta sig från utmaningar samt att lyckas hantera osäkerheter. Ett företags resiliens innebär i sin tur dess förmåga att upprätthålla kritiska funktioner i händelse av oförutsedda situationer. Resilienta företag kan inte enbart anpassa sig och överleva, utan förnyar sig också och kommer starkare ur krisen. Resilienta företag lyssnar på signaler från både den egna personalen och företagets nätverk, så att de vet vad som behöver utvecklas och hur de kan svara på förändringar i de eventuella handlingsmodellerna.

Ett av målen för det pågående projektet FARMRes, som fokuserar på att stärka den psykiska resiliensen hos lantbruksföretagare, är att skapa ett verktyg som gör det möjligt att utveckla den psykiska resiliensen. Inom ramen för projektet Maavara har man sammanställt råd och ett verktyg som stöd för utarbetande av en beredskapsplan för företag. Mer om detta finns under AgriHubi i avsnittet Työkalut. I podcasten Psykopodiaa i avsnittet ”Resilienssi” ger Niina Lyytinen och Tuija Hytönen lyssnarna en mer djupgående inblick i resiliens.

Diakonia-ammattikorkeakoulu · Stressi-podcast- Stressinhallinta ja palautuminen

Resilienssi – turvatyyny muutoksissa

Aktuell information som stöder företagarens ork

Evenemang som stöder företagarens ork

Logga in för att lägga till ett nytt evenemang
Alla evenemang ›

Inga kommande evenemang