Mieli vahvaksi

Tässä osiossa on vinkkejä mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvoiva mieli on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työkyvyn perusta. Työn tuottavuus paranee ja hyvinvointi vahvistuu, kun mielen hyvinvointi on tasapainossa. Myös työyhteisötaidoilla ja vuorovaikutusosaamisella on vaikutuksensa mielen hyvinvointiin. Muutosjoustavuus eli resilienssi puolestaan on tämän päivän työelämän vahva voimavarataito.

Tunne itsesi, voi paremmin

Itsetuntemus on yhteydessä hyvinvointiin, koska on helpompi olla tyytyväinen omaan elämäänsä ja työhönsä, kun on tietoinen siitä mitä haluaa, mitä osaa ja mitä tavoittelee. Hyvä itsetuntemus auttaa ymmärtämään toisia ihmisiä paremmin, siitä on myös apua elämänmuutoksissa ja kriiseissä. Työhön liittyvä itsetuntemus korostuu yrittäjän kohdalla erityisesti siksi, että vastuu omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta on yrittäjällä itsellään. Hyvällä itsetuntemuksella varustetut onnistuvat tekemään itselle oikeita päätöksiä ja ratkaisuja. Ratkaisujen tekoa ohjaa myös arvot ja arvot puolestaan ovat yhteydessä motivaatioon. Omakohtaisesti arvokkaaksi kokemat asiat luovat motivoitumista ja menestymistä niin yksityis- kuin yrityselämän osa-alueilla. MIELI ry:n verkkosivuilla on runsaasti informaatiota ja harjoituksia siitä miten omaa itseä ja mielen hyvinvointia voi vahvistaa harjoittelemalla.

Tunnista ja selätä stressi

Stressaavia tilanteita sisältyy ajoittain jokaisen elämään. Reaktiot stressiin ovat yksilöllisiä ja onkin tärkeää opetella tunnistamaan omat rajansa sekä liiallisen stressin merkit. Pitkittyessään kuormittava stressi aiheuttaa fyysisiä ja psyykkisiä terveyshaittoja, joka puolestaan voi johtaa työuupumukseen. Kuormitusta syntyy aina työtä tehdessä, mutta jos se jatkuu pitkään ilman mahdollisuutta palautua, voi seurata erilaisia oireita kuten unihäiriöitä, ärtyisyyttä tai muistivaikeuksia. On hyvä muistaa, että kaikki stressi ja kuormitus ei ole haitallista vaan on olemassa myös energisoivaa stressiä. Energisoiva stressi vahvistaa voimavaroja sekä tukee tavoitteiden saavuttamisessa ja arjessa selviytymisessä. Stressin hallintaa voi saada aikaan pienillä palauttavilla levon ja hyvän olon hetkillä arjessa tai harjoittelemalla rentoutumista, joka hoitaa mieltä ja kehoa. Rentoutumisharjoituksia on erilaisia ja onkin tärkeää löytää itselleen sopivin tapa rentoutua ja palautua. Tässä esimerkkinä vinkkejä stressinhallintaan MIELI ry:n rentoutusharjoituksista ja Melan tietokortti stressistä.

Diakonia-ammattikorkeakoulu · Stressi-podcast- Stressinhallinta ja palautuminen

Resilienssi – turvatyyny muutoksissa

Resilienssi on yksilön kykyä selviytyä muutoksista ja palautua haasteista sekä menestyä epävarmuuksien keskellä. Yrityksen resilienssi puolestaan tarkoittaa kykyä ylläpitää kriittiset toiminnot yllättävän tilanteen ilmaantuessa. Resilientti yritys ei pelkästään sopeudu ja selviydy, vaan myös uusiutuu kriisin myötä entistä vahvemmaksi. Resilientti yritys kuuntelee niin henkilöstöltä kuin verkostoilta tulevia viestejä siitä, minkä toiminnon kehittäminen on ajankohtaista ja pystyy vastaamaan mahdollisten toimintamallien muutokseen.

Parhaillaan käynnissä olevan Maatalousyrittäjien mielenterveyden resilienssin vahvistamiseen suuntautuneen kansainvälisen FARMRes -hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda työkalu, jonka avulla on mahdollista kehittää mielenterveyden resilienssiä. Yrityksen varautumissuunnitelman tekemisen tueksi on laadittu Maavara -hankkeessa neuvoja sekä työkalu, joista lisää AgriHubin Työkalut -osiossa.

Psykopodiaa -podcastin jaksossa ”Resilienssi” Niina Lyytinen ja Tuija Hytönen johdattavat kuulijat syvemmälle resilienssin pariin.

Ajankohtaista yrittäjän jaksamisen tueksi