Työkalut

Kuinka laatia varautumissuunnitelma? Entä kuinka tunnistaa oman osaamisen kehittämistarpeet? Kokoamme erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa laadittuja työvälineitä käyttöösi – niitä voit ladata vapaasti omaan käyttöösi linkkien takaa.

Varautumissuunitelman laatiminen

Maatilat ovat usein yhden tai muutamien henkilöiden työpaikkoja. On tärkeää valmistautua erilaisiin riskeihin, jotka voivat vaarantaa tilan toimintaa. Eri tuotantosuuntien varautumissuunnitelmat viimeistelty yhdessä yrittäjien kanssa ja tästä alta löydät Maavara -hankkeen tuottaman työkalupakin.

Varautumisen työkalupakki tiloille

Tule Ympäristökioskille!

Ympäristökioski sisältää laajan maatalouden ympäristötoimenpiteiden tietopankin sekä sovelluksen, jotka molemmat toimivat myös mobiilisti. Sovellus tukee viljelijöitä lohkokohtaisten ympäristötoimenpiteiden suunnittelussa.

Ympäristökioski

Maatilan riskikartta

Maatilan riskikartta on ns. riskienhallinnan haavoittuvuustyökalu, jossa esitetään riskienhallinnan osa-alueet yhdessä kuviossa. Maatilan riskit on jäsennetty tilan ulkoisiin ja sisäisiin. Sisäiset ovat kuvion keskellä omaisuutta ja rahoitusta, tuotantotaloutta ja henkilöitä koskevat riskitekijät, jotka voivat vaikuttaa maatilan toimintaan haitallisesti. Ympäristöriskit sisältävät osaltaan tilan sisälle ja ulkopuolelle aiheutuvia riskitekijöitä, joten niitä käsitellään osaltaan myös sisäisinä riskitekijöinä. Kuvion alle on koottu riskienhallinnan johtamiskeinoja.

Usein jo riskikartan avulla maatilayrittäjä pystyy tunnistamaan eri riskejä ja riskien välisiä yhteyksiä. Riskikartta sisältää Maatila-RH – ohjelman maatilan sisäiset riskitekijät. Maatila-RH:ssa on työkaluina tarkistuslistoja, joissa riskikartan asiakohdat on määritelty tarkemmin riskien tunnistamista, arviointia ja toimenpiteiden suunnittelua varten.

Lisätietoja maatilan riskikartasta: erikoistutkija Jarkko Leppälä, etunimi.sukunimi@luke.fi