Uppdatera kompetensen

För företagare är det viktigt att identifiera vilken kompetens som behöver stärkas för att främja företagsverksamheten och stödja det egna välbefinnandet. Att utveckla den egna kompetensen ökar kontrollen över arbetet och tilliten till yrkesskickligheten. Kompetensledning är en viktig del av företagets personalförvaltning, som det finns mer information om i avsnittet Personalförvaltning.

Personalforvaltning

De ständiga förändringarna i arbetslivet och arbetsmiljön kräver ständig utveckling och anpassning. Att identifiera den egna kompetensen och utvecklingsbehoven fungerar som en drivfjäder att lära sig nya saker. Vanligen är det målen för företagsverksamheten som ger upphov till en vilja att utveckla kompetensen. Den huvudsakliga målsättningen är att stärka de kompetensområden som anses vara viktiga i framtiden för att tillgodose behoven i det föränderliga arbetslivet. Företagare bör sörja för både sin egen och de anställdas kompetens genom regelbunden utbildning, eftersom kunniga anställda utgör grunden i framgångsrika företag.

Yrkeskompetens har också en koppling till arbetshälsan. När du har uppdaterade kunskaper stöder din känsla av att kunna och veta din ork i arbetet. Det är därför viktigt att du utvecklar din kompetens i alla skeden av arbetslivet och livet. Det finns många sätt att lära, till exempel genom att delta i utbildningar eller mässor, med hjälp av mentorskap eller introduktion eller genom att delta i projekt. Det är viktigt att du hittar det mest inspirerande och motiverande sättet att utveckla din kompetens.

Mer information om mångsidiga utbildningsalternativ inom kompetensutveckling finns under AgriHubi i avsnittet Utbildning och om kompetensutvecklingsprojekt i Landsbygdsnätverkets Projektregister.

Aktuellt om att stärka företagarens kompetens

Evenemang som stärker företagarens kompetens

Logga in för att lägga till ett nytt evenemang
Alla evenemang ›

Inga kommande evenemang